Exempel 3: DHCP

Här visas konfigurationen av en L3 switch (3560) som VTP och DHCP server för VLAN 10, 20 och 30. Som VTP server kommer att distribuera VLAN-konfigurationer till VTP klienter (S1, S2, S3, och S4). Det intressanta med exemplet är att switchen ska dirigera nätverkstrafik precis som en router.

Kommunikationen mellan switcharna kräver trunk-funktioner och därför konfigureras trunk på MLS switch portar Fa/01, FA0/2, Fa0/3 och Fa0/4. De andra switchar har den förmåga att anpassa arbetssättet som trunk på portarna anslutna till MLS switchen och därför behöver de inte konfigureras.

Nätverkstopologi

Konfigurationer

 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname MLS
 • MLS(config)# vlan 10
 • MLS(config-vlan)# name LAN10
 • MLS(config-vlan)# exit
 • MLS(config)# vlan 20
 • MLS(config-vlan)# name LAN20
 • MLS(config-vlan)# exit
 • MLS(config)# vlan 30
 • MLS(config-vlan)# name LAN30
 • MLS(config-vlan)# exit
 • MLS(config)# vlan 40
 • MLS(config-vlan)# name LAN40
 • MLS(config-vlan)# exit
 • MLS(config)# vlan 100
 • MLS(config-vlan)# name Management
 • MLS(config-vlan)# exit
 • MLS(config)# vtp mode server
 • MLS(config)# vtp domain diginto.se
 • MLS(config)# interface vlan 10
 • MLS(config-if)# description Connected to LAN10
 • MLS(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 • MLS(config-if)# no shutdown
 • MLS(config-if)# exit
 • MLS(config)# interface vlan 20
 • MLS(config-if)# description Connected to LAN20
 • MLS(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 • MLS(config-if)# no shutdown
 • MLS(config-if)# exit
 • MLS(config)# interface vlan 30
 • MLS(config-if)# description Connected to LAN30
 • MLS(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 • MLS(config-if)# no shutdown
 • MLS(config-if)# exit
 • MLS(config)# interface vlan 40
 • MLS(config-if)# description Connected to LAN40
 • MLS(config-if)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 • MLS(config-if)# no shutdown
 • MLS(config-if)# exit
 • MLS(config)# interface vlan 100
 • MLS(config-if)# description Connected to Management
 • MLS(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
 • MLS(config-if)# no shutdown
 • MLS(config-if)# exit
 • MLS(config)# 
 • MLS(config)# interface range fa0/1-4
 • MLS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
 • MLS(config-if)# switchport mode trunk
 • MLS(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,100
 • MLS(config-if)# end
 • MLS#
 • MLS(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
 • MLS(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
 • MLS(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.1
 • MLS(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.40.1
 • MLS(config)# ip dhcp pool dhcpLAN10
 • MLS(DHCP-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
 • MLS(DHCP-config)# default-router 192.168.10.1
 • MLS(DHCP-config)# dns-server 8.8.8.8
 • MLS(DHCP-config)# domain-name diginto.se
 • MLS(DHCP-config)# exit
 • MLS(config)# ip dhcp pool dhcpLAN20
 • MLS(DHCP-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
 • MLS(DHCP-config)# default-router 192.168.20.1
 • MLS(DHCP-config)# dns-server 8.8.8.8
 • MLS(DHCP-config)# domain-name diginto.se
 • MLS(DHCP-config)# exit
 • MLS(config)# ip dhcp pool dhcpLAN30
 • MLS(DHCP-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.0
 • MLS(DHCP-config)# default-router 192.168.30.1
 • MLS(DHCP-config)# dns-server 8.8.8.8
 • MLS(DHCP-config)# domain-name diginto.se
 • MLS(DHCP-config)# exit
 • MLS(config)# ip dhcp pool dhcpLAN40
 • MLS(DHCP-config)# network 192.168.40.0 255.255.255.0
 • MLS(DHCP-config)# default-router 192.168.40.1
 • MLS(DHCP-config)# dns-server 8.8.8.8
 • MLS(DHCP-config)# domain-name diginto.se
 • MLS(DHCP-config)# exit
 • MLS(config)# end
 • MLS# 
 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname S1
 • S1(config)# vtp mode client
 • S1(config)# interface fa 0/2
 • S1(config)# switchport mode access
 • S1(config)# switchport access vlan 10
 • S1(config)# exit
 • S1(config)# interface fa 0/3
 • S1(config)# switchport mode access
 • S1(config)# switchport access vlan 20
 • S1(config)# exit
 • S1(config)# interface fa 0/4
 • S1(config)# switchport mode access
 • S1(config)# switchport access vlan 30
 • S1(config)# exit
 • S1# show vtp status
 • S1# show vlan brief
 •  
 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname S2
 • S2(config)# vtp mode client
 • S2(config)# interface fa 0/2
 • S2(config)# switchport mode access
 • S2(config)# switchport access vlan 40
 • S2(config)# exit
 • S2# show vtp status
 • S2# show vlan brief
 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname S3
 • S3(config)# vtp mode client
 • S3(config)# interface fa 0/2
 • S3(config-if)# switchport mode access
 • S3(config-if)# switchport access vlan 10
 • S3(config-if)# exit
 • S3(config)# interface fa 0/3
 • S3(config-if)# switchport mode access
 • S3(config-if)# switchport access vlan 20
 • S3(config-if)# exit
 • S3(config)# interface fa 0/4
 • S3(config-if)# switchport mode access
 • S3(config-if)# switchport access vlan 30
 • S3(config-if)# end
 • S3# show vtp status
 • S3# show vlan brief
 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname S4
 • S4(config)# vtp mode client
 • S4(config)# interface fa 0/2
 • S4(config-if)# switchport mode access
 • S4(config-if)# switchport access vlan 100
 • S4(config-if)# end
 • S4# show vtp status
 • S4# show vlan brief