Moderkort

Moderkortet utgör det största kretskortet i systemenheten och fungerar som den centrala hubben för datorns alla komponenter. Genom en mängd olika anslutningskontakter skapas en sammanbindande väv där varje komponent knyts samman till moderkortet. Praktiskt taget alla komponenter som utgör datorn, oavsett om det är processorn, RAM-minnet, lagringsenheter eller externa tillbehör, ansluts på något sätt till moderkortet. Det fungerar som den vitala nervcentret som samordnar och styr alla aktiviteter och säkerställer en sömlös interaktion mellan de olika komponenterna.

Moderkortets formfaktor

Moderkorts formfaktor avser det standardiserade fysiska och mekaniska formatet på moderkortet. Det innebär att det specificerar dimensioner, montering, anslutningsplatser och andra fysiska egenskaper som är nödvändiga för att montera moderkortet i ett datorchassi. Formfaktorn är avgörande för att säkerställa kompatibilitet och passform mellan moderkortet och chassit, samt för att säkerställa att alla komponenter och anslutningar är på rätt plats.

Det finns olika moderkortsformfaktorer som används beroende på datorns storlek, ändamål och design. Exempel på vanliga moderkortsformfaktorer inkluderar ATX (Advanced Technology Extended), Micro ATX, Mini ITX (Information Technology Extended) och Extended ATX, bland andra. Varje formfaktor har sina egna specifikationer och dimensioner, vilket påverkar hur många komponenter som kan monteras på moderkortet och hur det passar in i olika typer av chassin.

Bild 2: Moderkort formfaktor

Här är några dimensioner:

 • Standard-ATX 305 x 244 mm
 • Micro-ATX 244 x 244 mm eller 244 x 205 mm
 • Mini-ITX 150 x 150 mm
 • Nano-ITX 120 x 120 mm
 • Intel NUC 101,16 x 101,16 mm
 • Pico-ITX 100 x 72 mm

Chipset

Ett chipset i datorsammanhang är en integrerad krets eller en samling av integrerade kretsar som ansvarar för att styra och hantera kommunikationen och samarbetet mellan olika komponenter på moderkortet. Chipsetet fungerar som en central kontrollenhet som samordnar dataflödet mellan processorn, minnet, lagringsenheter, expansionskort och andra viktiga komponenter i datorsystemet.

Äldre chipset-arkitektur

Det finns vanligtvis två huvudsakliga delar i ett chipset:

 • Northbridge: Denna del hanterar kommunikationen mellan processorn, minnet (RAM) och grafikkortet. Den styr också funktioner som dataöverföring med hög hastighet, till exempel PCI Express-anslutningar för grafikkort och RAM-kontroller.
 • Southbridge: Den här delen hanterar de långsammare komponenterna i datorn, som lagringsenheter (hårddiskar och SSD:er), USB-portar, ljudkretsar och andra perifera enheter. Southbridge är ansvarig för att ansluta och hantera dessa komponenter via bussar med lägre hastighet.

Chipsetet är av avgörande betydelse för att säkerställa effektiv kommunikation och koordination mellan olika delar av moderkortet. Det påverkar också funktionerna och möjligheterna hos moderkortet, till exempel vilka typer av RAM-moduler och expansionskort som stöds, samt dess övergripande prestanda och funktionalitet. Chipsetet är en viktig komponent för att datorsystemet ska fungera smidigt och effektivt.

Utveckling av chipset

Utvecklingen av chipset i moderna datorer har lett till förändringar i dess arkitektur och funktionalitet. En viktig utveckling är integrationen av delar av chipsetet direkt i processorns kapsel. Detta koncept kallas ”System on a Chip” (SoC) och innebär att vissa funktioner som tidigare hanterades av separata delar av chipsetet nu är inbyggda i själva processorn.

I äldre chipset-modeller var nordbrygga (northbridge) och sydbrygga (southbridge) två separata komponenter. Nordbryggan hanterade höghastighetsdataflöden, inklusive kommunikationen mellan processorn, minnet och grafikkortet, medan sydbryggan hanterade långsammare enheter och anslutningar.

I moderna SoC-arkitekturer har delar av nordbrygga-funktionen integrerats i själva processorn, särskilt när det gäller hanteringen av minnet och grafiken. Detta har lett till ökad effektivitet och minskad latens (förseningar) i dataöverföring mellan dessa komponenter. Sydbrygga-funktionen har också genomgått förändringar och är inte alltid separat längre. Den kan nu inkludera anslutningar och kontroller för lagring, USB-portar, ljud och andra perifera enheter.

Bild 4: CHIPSET från 3 till 2 format

Sammanfattningsvis har integreringen av nordbrygga-funktionen i processorns kapsel potentialen att förbättra prestanda, energieffektivitet och konstruktionen av moderna datorsystem. Det möjliggör en mer effektiv och sammanhängande arkitektur som kan dra nytta av de senaste teknologiska framstegen.

Moderkort översikt

Träna att identifiera komponenter på moderkortet.

Moderkorts översikt

 1. Strömförsörjning för processor
 2. Processorsockel
 3. Socklar för arbetsminnen
 4. Strömförsörjning för moderkort
 5. CMOS-batteri
 6. SATA 3
 7. SATA 2
 8. PCH
 9. Minne till BIOS
 10. System Panel Header
 11. USB 3.0-frontuttag
 12. USB 2.0-frontuttag
 13. Firewire-frontuttag
 14. Ljud-frontuttag
 15. PCI express x16
 16. PCI
 17. PCI express x1
 18. Strömförsörjning för fläkt
 19. Externa anslutningar.