Statisk routing

Statisk routing konfigureras manuellt med kommandot ip route. Statiska routes ger fullständigt kontroll till nätverksadministratörer men det kräver att man förstår routing och behärskar nätverksadressering.

Följande typer av statisk routing finns:

 • Standard Static Route (next-hop)
  • ip route <destinationens nätverksadress och nätmask> <next-hop-router IP>
 • Directly Connected Route
  • ip route <destinationens nätverksadress och nätmask> <exit interface>
 • Fully Specified Static Route
  • ip route <destinationens nätverksadress och nätmask> <exit interface> <next-hop-router IP>
 • Default Static Route
  • ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next-hop-router IP>
  • ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <exit interface>
 • Floating Static Route
  • ip route <destinationens nätverksadress och nätmask> <next-hop-router IP> <värde större än 1 >
  • ip route <destinationens nätverksadress och nätmask> <exit interface> <värde större än 1>
 • Summary Static Route
  • ip route <aggregerade destinationens nätverksadress och nätmask> <next-hop-router IP>

Topologi

I topologin nedan kommer att tillämpas ovan nämnda statiska rutter förutom Fully Specified Static Route som inte stödjas av Packet Tracer.

Bild 1: Static Routes

Ruttaggregering

Det är lättare för routrar att ha en representativ IP adress istället för flera IP-adresser så att mängden av information kan reduceras, detta kallas på engelska route summarization.

Bilden nedan illustrerar hur nätverksadresser 172.16.1.0, 172.16.2.0, och 172.16.3.0 aggregeras till en nätverksadress 172.16.0.0 samt reducerar prefixet från /24 till /22

Bild 2: Route summarization

Illustrationen ger oss en arbetsmetod för att räkna ut route summering.

 1. skriva nätverksadresserna i binär format
 2. kontrollera ändringar på bitar i adresserna
 3. där bitar är inte samma för alla adresser, man hittat gränsen
 4. räkna ut antal bitar som är gemensamma för alla adresser, det vill säga prefix.
 5. sätta alla icke gemensamma bitar till noll och få den summerad route.

LAN anslutna till router R1 kan aggregeras så här:

 • 172.1.8.0 /22 10101100.00000001.00001000.00000000
 • 172.1.12.0 /24 10101100.00000001.00001100.00000000
 • 172.1.13.0 /27 10101100.00000001.00001101.00000000
 • 172.1.8.0 …/21 10101100.00000001.00001000.00000000

LAN anslutna till router R6 kan aggregeras så här:

 • 192.168.8.0 /22 11000000.10101000.00001000.00000000
 • 192.168.12.0 /24 11000000.10101000.00001100.00000000
 • 192.168.13.0 /27 11000000.10101000.00001101.00000000
 • 192.168.8.0 …/21 11000000.10101000.00001000.00000000

Default Static Route

PC1 i det lokala LAN anslutet till R1 har egentligen endast en väg till andra nätverk, via router R2. Ett sådan LAN är känd på engelska som Stub network. När det endast finns en väg mot destination kan vägen konfigureras som Default Route. Från router R2 kan vägen till router R1 konfigureras som statisk route.

Bild 3: Default route

På router R1 kan en default statisk rutt konfigureras på två olika sätt så här:

 • R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 6.6.6.2
 • R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Se0/0/0

På router R6 kan en default statisk rutt konfigureras på två olika sätt så här:

 • R6(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
 • R6(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Se0/0/0

Floating Static Route

Router R2 kommer att dirigera nätverkstrafiken via router R3, men ska ha rutten via router R4 som reserv:

 • R2(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.240.0 2.2.2.1
 • R2(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.240.0 3.3.3.1 5

Router R5 kommer att dirigera nätverkstrafiken via router R4, men ska ha rutten via router R3 som reserv:

 • R2(config)# ip route 172.1.8.0 255.255.240.0 5.5.5.1
 • R2(config)# ip route 172.1.8.0 255.255.240.0 4.4.4.1 5

Statiska rutter med seriella interface

Processen i routing tabellen kan förenklas genom att konfigurera statiska route med ett sändande interface. Till exempel:

R10(config)# ip route 192.168.2.0  255.255.255.0   serial 0/0/0
R10(config)# end
R10# show ip route
s 192.168.2.0/24 is directly connected , Serial 0/0/0

Nu finns i routing tabellen en matchning för destinationen kopplad till en sändande interface. Observera att det sändande interfacet anges som direkt anslutet till destinationsnätverket.

Routing tabells arbetsprinciper

 1. Varje router gör sitt beslut om bästa vägen grundad på uppgifter i sin routing tabell.
 2. Det faktum att en router har vissa uppgifter i sin routing tabell betyder inte att andra routrar har samma information.
 3. Routing information för en väg från nätverket A till nätverket B innebär inte att vägen gäller tvärtom, från nätverk B till nätverk A. Routing kräver dubbelriktad information.

Rekursiv route lookup

När en router tar emot paket kapslar av paketet för att komma åt IP-adressuppgifter och därefter startar routern en annan process med syfte att hitta och fastställa den bästa vägen till destinationsnätverket. Denna process är känd på engelska som ”recursive route lookup” och består av två steg:

 1. Router söker i sin routing-tabell en väg till destinationsnätverk.
 2. Routern identifierar interfacet som är kopplat till en annan router (nästa hopp router) som leder till destinationsnätverket.

Bild 4: Recursive Route Lookup

På routern R1 har exekverats kommandot show ip route för att ta fram routing-tabellen. Här kan man läsa av att router R1 har en statisk route för nätverket 192.168.2.0/24. via 172.16.2.2, steg 1 har fullbordats. I steg 2 definieras ett interface orienterat mot destinationsnätverket, det vill säga interfacet Serial 0/0/0.