Laboration Windows CLI

I denna laboration kommer du att använda MSDOS-kommandon som är fortfarande av stor nytta för systemadministratörer. Vi börjar genom att öppna kommandotolken via CMD.
 1. Skapa en mapp (katalog) med namn kat1 i din hemkatalog.
  • Exempel: C:\users\chalo>mkdir kat1
 2. Bekräfta att katalogen kat1 har skapats.
  • Exempel: C:\users\chalo>dir
 3. Ta dig till rotkatalogen C:
  • Exempel: C:\users\chalo>cd\
  • C:\>
  • Nu har du ändrat arbetskatalogen från din hemkatalog till rotkatalogen
 4. Skapa flera kataloger i din hemkatalog samtidigt med ett kommando.
  • Exempel: C:\>cd Users\chalo
  • C:\users\chalo>mkdir kat2 kat3 kat4 kat5
 5. Verifiera att katalogerna har skapats. Nu har du i din hemkatalog fem mappar; kat1, kat2, kat3, kat4 och kat5
  • Exempel: C:\dir users\chalo>
 6. Skapa tomma filer (textfiler utan innehåll) i din hemkatalog. En fil i varje katalog kat1, kat2 och kat3
  • Exempel: C:\cd users\chalo
  • C:\users\chalo>copy nul > .\kat1\fil1.txt
  • C:\users\chalo>copy nul > .\kat2\fil2.txt
  • C:\users\chalo>copy nul > .\kat3\fil3.txt
 7. Skicka text till fil1.txt
  • Exempel: C:\users\chalo>echo The operating system provides two interfaces  >  .\kat1\fil1.txt
 8. Verifiera om texten hamnade i filen fil1.txt
  • Exempel: C:\users\chalo>type kat1\fil1.txt
  • The operating system provides two interfaces.
 9. Skicka text till fil2.txt
  • Exempel: C:\users\chalo>echo The interfaces are GUI and CLI > .\kat2\fil2.txt
 10. Verifiera om texten hamnade i filen fil2.txt
  • Exempel: C:\users\chalo>type kat2\fil2.txt
  • The interfaces are GUI and CLI.
 11. Skicka text till fil3.txt
  • Exempel: C:\users\chalo>echo Computer users use commonly GUI > .\kat3\fil3.txt
 12. Verifiera om texten hamnade i filen fil3.txt
  • Exempel: C:\users\chalo>type kat3\fil3.txt
  • Computer users use GUI commonly.
 13. Skapa en tom fil med kommandot fsutil.
  • Exempel: C:\users\chalo>fsutil file createnew .\kat4\fil4.txt 1000
 14. Verifiera att filen har skapats.
  • Exempel: C:\users\chalo>dir kat4\
 15. Skriv texten -The operating system manages all hardware in computers – i filen fil4.txt med hjälp av Anteckningar.
  • Exempel: C:\users\chalo>notepad .\kat4\fil4.txt
  • Skriv texten i Anteckningar och därefter sparar den med CTRL + s och du stänger Anteckningar.
 16. Verifiera att texten finns i filen fil4.txt
  • Exempel: C:\users\chalo>type .\kat4\fil4.txt
 17. Kopiera filen fil1.txt till kat5 och ändra namnet till fil5.txt
  • Exempel: C:\users\chalo>copy .\kat1\fil1.txt .\kat5\fil5.txt
 18. Verifiera att filen har kopierats med ett annat namn.
  • Exempel: C:\users\chalo>dir kat5\
  • C:\users\chalo>type kat5\fil5.txt
  • The operating system provides two interfaces.
 19. Skicka texten – Administrators use CLI – till fil5.txt så att den hamnar i den andra raden.
  • Exempel: C:\users\chalo>echo Administrators use CLI >> .\kat5\fil5.txt
 20. Verifiera att två rader text finns i filen fil5.txt
  • Exempel: C:\users\chalo>type .\kat5\fil5.txt
  • The operating system provides two interfaces.
  • Administrators use CLI.
 21. Skapa mappen ComputerManagement och verifiera det
  • Exempel: C:\users\chalo>mkdir  .\ComputerManagement
  • C:\users\chalo>dir
 22. Skicka din dators OS-inställningar till filen .\ComputerSettings\CMsettings.txt
  • Exempel: C:\users\chalo>set > .\ComputeManagement\CMsettings.txt
 23. Verifiera att datorinställningar har omdirigerats till filen CMsettings.txt
  • Exempel: C:\users\chalo>type  .\ComputerManagement\CMsettings
  • Visas en lång lista med alla inställningar
 24. På CMD exekvera kommandot ipconfig och skicka utdatan till filen ipconfig.txt i katalogen ComputerManagement
  • Exempel: C:\users\chalo>ipconfig > .\ComputerManagement\ipconfig.txt
 25. Verifiera att filen ipconfig.txt har datorns IP-konfigurationerna
  • Exempel: C:\users\chalo>type .\ComputerManagement\ipconfig.txt
 26. MSDOS i Windows operativsystem möjliggör automatisering såsom att skapa flera kataloger samtidigt med hjälp av FOR-loopen. Skapa katalogen Alfabet.
  1. Exempel: C:\users\chalo>mkdir Alfabet
 27. Skapa katalogerna a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y och z inne i katalogen Alfabet.
  • Exempel:
  • C:\users\chalo>cd Alfabet
  • C:\users\chalo\Alfabet>for %d in (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z) do mkdir %d
 28. Verifiera att katalogerna har skapats och visa resultatet till din lärare
  • Exempel: C:\users\chalo>tree Alfabet
 29. Efter att ha utforskat några av de vanliga arbetsmetoderna för Windows-administratörer när de arbetar med kommandoraden (CLI), är det nu dags att sammanställa en lista med de kommandon som har behandlats, tillsammans med en kort beskrivning av varje kommando. Denna lista lämnas in i kursens klassrum.