A7: Nätverkstyper – WAN 2

I denna PTA ska konfigureras exemplet i lektionen om CIDR och VLSM. Aktiviteten bygger på genomgången om Classless IP-adressering, Cisco IOS kommando och statisk routing.

Topologi

IP adressering

Enhet Int IP-adress Nätmask DG DNS
hqns1 Fa0 172.16.0.5 255.255.254.0 172.16.0.1 172.16.0.5
HQLT1 Fa0  DHCP 255.255.254.0 172.16.0.1 172.16.0.5
HQLPC1 Fa0  DHCP 255.255.254.0 172.16.0.1 172.16.0.5
HQLPT1 Fa0  DHCP 255.255.254.0 172.16.0.1 172.16.0.5
sans1 Fa0  172.16.2.5 255.255.255.0 172.16.2.1 172.16.2.5
SALT1 Fa0 DHCP 255.255.255.0 172.16.2.1 172.16.2.5
SAPC1 Fa0 DHCP 255.255.255.0 172.16.2.1 172.16.2.5
SALPT1 Fa0 DHCP 255.255.255.0 172.16.2.1 172.16.2.5
hrns1 Fa0 172.16.3.5 255.255.255.192 172.16.3.1 172.16.3.5
HRLT1 Fa0 DHCP 255.255.255.192 172.16.3.1 172.16.3.5
HRPC1 Fa0 DHCP 255.255.255.192 172.16.3.1 172.16.3.5
HRLTP1 Fa0 DHCP 255.255.255.192 172.16.3.1 172.16.3.5
lens1 Fa0  172.16.3.70 255.255.255.224 172.16.3.65 172.16.3.70
LEPC1 Fa0 DHCP 255.255.255.224 172.16.3.65 172.16.3.70
LELPT1 Fa0 DHCP 255.255.255.224 172.16.3.65 172.16.3.70
HQ Gig0/1 172.16.0.1 255.255.254.0
Se0/0/0 172.16.3.97 255.255.255.252
Se0/0/1 172.16.3.101 255.255.255.252
Se0/1/0 172.16.3.105 255.255.255.252
SALES Gig0/1 172.16.0.1 255.255.255.0
Se0/0/1 172.16.0.102 255.255.255.252
HR Gig0/1 172.16.3.1 255.255.255.192
Se0/0/0 172.16.3.98 255.255.255.252
LEGAL Gig0/2 172.16.3.65 255.255.255.224
Se0/0/0 172.16.3.106 255.255.255.252

Instruktioner

 1. Grundkonfigurationer på switchar och routrar (hostname, no ip domain-lookup, enable secret, console 0, vty 0 4, login, logging synchronous, och banner. Här nedan anges ett exempel:
  • Switch> enable
  • Switch# configure terminal
  • Switch(config)# hostname HQSW1
  • HQSW1(config)# no ip domain-lookup
  • HQSW1(config)# service password-encryption
  • HQSW1(config)# enable secret ensecP@55
  • HQSW1(config)# line console 0
  • HQSW1(config-line)# password consoP@55
  • HQSW1(config-line)# login
  • HQSW1(config-line)# logging synchronous
  • HQSW1(config-line)# exit
  • HQSW1(config)# line vty 0 4
  • HQSW1(config-line)# password vtyliP@55
  • HQSW1(config-line)# login
  • HQSW1(config-line)# logging synchronous
  • HQSW1(config-line)# exit
  • HQSW1(config)# banner motd ”This is a secure system. Authorized Access Only!”
  • HQSW1(config)# exit
  • HQSW1# show running-config
  • HQSW1# copy running-config startup-config
 2. Router konfigurering. Grundkonfigurationer och IP-adressering. I enlighet med tabellen ovan anges ett exempel här nedan:
  • HQ# configure terminal
  • HQ(config)# interface Gig0/1
  • HQ(config-if)# description Connected to LAN HQ
  • HQ(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.254.0
  • HQ(config-if)# no shutdown
  • HQ(config-if)# exit
  • Q(config)# interface s0/0/0
  • HQ(config-if)# description DCE Connected to router HR
  • HQ(config-if)# clock rate 2000000
  • HQ(config-if)# ip address 172.16.3.97 255.255.255.252
  • HQ(config-if)# no shutdown
  • HQ(config-if)# exit
  • Q(config)# interface s0/0/1
  • HQ(config-if)# description DCE Connected to router SALES
  • HQ(config-if)# clock rate 2000000
  • HQ(config-if)# ip address 172.16.3.101 255.255.255.252
  • HQ(config-if)# no shutdown
  • HQ(config-if)# exit
  • HQ(config)# interface s0/1/0
  • HQ(config-if)# description DCE Connected to router LEGAL
  • HQ(config-if)# clock rate 2000000
  • HQ(config-if)# ip address 172.16.3.105 255.255.255.252
  • HQ(config-if)# no shutdown
  • HQ(config-if)# exit
 3. IP routing på HQ router
  • HQ(config)# ip route 172.16.2.0  255.255.255.0  172.16.3.102
  • HQ(config)# ip route 172.16.3.0  255.255.255.192  172.16.3.98
  • HQ(config)# ip route 172.16.3.64  255.255.255.224  172.16.3.106
  • HQ(config)# exit
  • HQ# show ip interface brief
  • HQ# show ip route static
  • HQ# copy running-config startup-config 
 4. IP routing på HR, SALES och LEGAL routrar
  • HR(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  172.16.3.97
  • SALES(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  172.16.3.101
  • LEGAL(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  172.16.3.105
 5. Verifiera konfigurationer på alla fyra routrar med kommandon
  • Router# show ip interface brief
  • Router# show ip route static
  • Router# show running-config
 6. Spara konfigurationer med kommando
  • Router# copy running-config startup-config 
 7. IP-adressera alla servrar enligt tabellen IP adressering
 8. Konfigurera DNS server och dess poster:
  • hqns1.hq.com  NS  172.16.0.5
  • hqns1.hq.com   A  172.16.0.5
  • www.hq.com   A  172.16.0.5
  • www.sales.hq.com   A  172.16.2.5
  • www.hr.hq.com   A  172.16.3.5
  • www.legalhq.com   A  172.16.3.70
 9. Konfigurera hemsidor på alla HTTP-servrar (teckenstorlek 8 och ändra rubriken HQ, HR, SALES, LEGAL)
 10. Konfigurera DHCP servrar enligt tabellen nedan:
Pool Name DG DNS Start IP SM Max Users
HQpool 172.16.0.1 172.16.0.5 172.16.0.10 255.255.254.0 500
SApool 172.16.2.1 172.16.2.5 172.16.2.10 255.255.255.0 200
HRpool 172.16.3.1 172.16.3.5 172.16.3.10 255.255.255.192 50
LEpool 172.16.3.65 172.16.3.70 172.16.3.71 255.255.255.224 20
 1. IP-adressera via DHCP alla PC i enlighet med tabellen ovan
 2. IP-adressera skrivaren med en statik IP-adress (exkluderas från DHCP Pool i alla servrar)
 3. Verifieringar. Här ska verifieras att IP-kommunikation och DNS samt HTTP fungerar, annars i felsökning kan användas olika kommando:
  • från PC exekvera kommando ipconfig, ipconfig /all, ping, tracert <host-IP>, nslookup
  • på router exekvera kommando show ip route static, ping och tracer (inte tracert)
  • i fall du vill ta bort felaktiga konfigureringar använd det magiska ordet no, till exempel Router(config-if)#no ip address 172.165.0.1 255.255.252.0 eller
   Router(config)# no ip route 172.165.0.0 255.0.0.0

Labben klar!