Kommunikationsmodeller

Kommunikation över nätverk är den dynamiska processen där människor interagerar med varandra genom sina olika nätverksenheter, såsom datorer, smartphones och andra liknande apparater. För att möjliggöra denna kommunikation används olika standarder som säkerställer att all nätverksutrustning och nätverksenheter fungerar enhetligt och sömlöst. Ett tydligt exempel på detta är när vi startar en webbläsare och besöker en webbplats, som www.google.se; vår förväntan är att få tillgång till webbplatsens innehåll och ingenting annat.

För att uppnå en smidig och felfri kommunikation över nätverk krävs en väldefinierad kommunikationsmodell. Denna modell representerar en skiktad arkitektur som ger oss fördelen att specifika funktioner utförs på dedikerade skikt. Genom att organisera kommunikationsprocesserna på detta sätt blir systemet överskådligt och lättare att hantera. Till exempel kan funktioner som komprimering av data och identifiering av destinationsadressen hanteras på sina respektive skikt.

Det finns två grundläggande typer av kommunikationsmodeller: protokollmodeller och referensmodeller.

  • En protokollmodell tillhandahåller en grundform som överensstämmer bäst med strukturen av ett speciellt protokollstack.
  • En referensmodell ger en gemensam referens för alla typer av nätverksprotokoll och tjänster.

Enligt dessa kommunikationsmodeller har alla kommunikationstyper fyra grundläggande element:

  • Regler och avtal för att styra hur meddelanden skickas, transporteras, tas emot och tolkas.
  • Ett medium som kan transportera meddelanden från en enhet till en annan
  • Enheter av information/meddelande som reser från en enhet (device) till en annan.
  • Kommunikationsenheter i nätverket som utbyter meddelanden med varandra
Bild 1: Kommunikationsmodeller

Fördelar med nivåbaserade kommunikation

En skiktad kommunikationsmodell visar driften av de protokoll som förekommer inom varje skikt, liksom interaktionen med skikten ovanför och under. Det gäller att ha strukturerade funktioner på varje nivå så att de kan vara oberoende av varandra men samtidigt kapabla att samarbeta.

En skiktad kommunikationsmodell hjälper till:

  • protokolldesign
  • Samarbete mellan olika nätverksenheter.
  • Nya tekniker eller förändringar i ett skikt ska inte påverka andra skikts funktionalitet.
  • Ger ett gemensamt språk för att beskriva nätverksfunktioner och kapacitet.