A3: Nätverkstyper – LAN 1

Ett lokalt nätverk (LAN) är en samling av nätverksenheter som är sammankopplade på en fysisk plats, till exempel en byggnad, ett kontor eller ett hem. Ett LAN kan vara litet eller stort, allt från ett hemnätverk med en användare till ett företagsnätverk med tusentals användare och nätverksenheter på ett kontor eller i skolan.

Oavsett storlek är ett LANs enda definierande kännetecken att det ansluter nätverksenheter som finns i ett enda, begränsat område.

Instruktioner

LAN Diginto använder tre 2960 switchar till vilka ansluts tre datorer och en server. Denna topologi kommer att konfigureras med fyra separata nätverksadresser från 172.16.5.0 /24:

 • 172.16.5.0 /27  >> HA från 172.16.5.1 till 172.16.5.30
 • 172.16.5.32 /27 >> HA från 172.16.5.33 till 172.16.5.62
 • 172.16.5.64 /27 >> HA från 172.16.5.65 till 172.16.5.94
 • 172.16.5.96 /27 >> HA från 172.16.5.97 till 172.16.5.126
 • 172.16.5.128 /27 > HA från 172.16.5.129 till 172.16.5.158
 • och så vidare

Topologi

Enhet Int IP-adress Nätmask Default Gateway SW port
PC1 Fa0 172.16.5.42 255.255.255.224 0.0.0.0 SW1-Fa0/1
PC2 Fa0 172.16.5.72 255.255.255.224 0.0.0.0 SW2-Fa0/1
PC3 Fa0 172.16.5.102 255.255.255.224 0.0.0.0 SW3-Fa0/1
ns1 Fa0 172.16.5.5 255.255.255.224 0.0.0.0 SW3-Fa0/24
SW1-2 Gig0/1
SW2-3 Gig0/2

.

Uppgift 1: Hur fungerar en Cisco switch?

 1. Anslut en bärbar dator till SW1 via konsolporten
 2. Starta terminalen
 3. Cisco switchar har funktionen adressinlärning helt dynamiskt. Det innebär att Cisco switchar lär sig MAC-adresser av anslutna slutenheter helt automatiskt. Ta fram SW1:s CAM-tabellen:
 • Switch# show mac-address-table
 1. Finns det någon MAC-adress i tabellen? Svara i ett separat papper
 2. Adressera PC1
 3. Ta fram igen SW1:s CAM-tabell
 4. Vilka MAC adresser finns i tabellen?

Som ni ser har switchen lärt sig två MAC-adresser automatiskt och switchen har identifierat portarna till vilka varje MAC-adress är relaterad till.
Utan funktionen adressinlärning skulle switchen inte kunnat identifiera MAC-adresserna därmed ingen relation med portarna hade varit möjligt. Adresserna behålls i tabellen i 5 minuter som default, därefter tas adresserna bort från tabellen helt automatiskt.

Uppgift 2: PC2, och PC3 IP-adressering

 1. IP-adressera alla PC enligt tabellen ovan

Uppgift 3: Server ns1 IP-adressering

 1. IP-adressera servern ns1 enligt tabellen ovan
 2. Konfigurera DNS tjänsten för domänen diginto.se
 3. Verifiera att hemsida för diginto.se är åtkomligt

Uppgift 4: Grundkonfigurering av switchar SW1, SW2, och SW3

 1. Konfigurera hostname
 2. Inaktivera sökning av okända kommando (felaktiga)
 3. Aktivera tjänsten lösenordskryptering
 4. Säkra konsolporten med lösenord consoP@55
 5. Inaktivera oönskade meddelande med kommandot logging synchronous
 6. Säkra det priviligierat exekveringsläget med ett MD5 krypterat lösenord (ensecP@55)
 7. Konfigurera ett varningsmeddelande som visas vid inloggningar

Uppgift 5: IP-kommunikation

 1. Fyra olika delnät anslutna till switcharna vilket utgör ett icke fungerande nätverk. Varför?
 2. Från PC1 ping till PC2, PC3, och ns1. Fungerar IP-kommunikationen mellan nätverksenheterna?
 3. Från PC2 starta webbläsaren och ta fram hemsidan www.diginto.se. Är detta möjligt?
 4. Vilken typ av nätverkshanterare behövs för att detta LAN ska fungera?

Labben klar!