Exempel 1

I detta exempel konfigureras RIP version 2. All routrar som kör RIP fungerar från början som classful oavsett versionen och nätverksadressering därför kommer jag att aktivera ruttaggregering av med kommandot no auto-summary.

Nätverkstopologi

Trots att exemplet är enkelt så finns det flera olika alternativ för att konfigurera RIP exempelvis med manuella ruttaggregeringar. Studera nätverksadresserna nedan:

 • 172.16.1.0 /24
 • 172.16.2.0 /24
 • 172.16.3.0 /24
 • De kan aggregeras till 172.16.0.0 /22 eftersom nätverksadressen är egentligen klass B och prefixen är /16. I RIP kommer jag att exekvera kommandot network 172.16.0.0
 • Gällande de andra nätverksadresserna
 • 192.168.1.0 /24
 • 192.168.2.0 /24
 • De kan aggregeras till 192.168.0.0 /22 men att exekvera network 192.168.0.0 kommer inte att fungera därför ska jag specificera varje nätverksadress dvs. 192.168.1.0 och 192.168.2.0

Konfigurationer

Först använder jag aggregerade rutter och verifiera ett intressant situation när routrarna R2 och R3 inte växlar routing-uppdateringar.

 • R1(config)# router rip
 • R1(config-router)# version 2
 • R1(config-router)# no auto-summary
 • R1(config-router)# network 172.16.0.0
 • R1(config-router)# end
 • R1#
 • R2(config)# router rip
 • R2(config-router)# version 2
 • R2(config-router)# no auto-summary
 • R2(config-router)# network 172.16.0.0
 • R2(config-router)# network 192.168.0.0
 • R2(config-router)# end
 • R2#
 • R3(config)# router rip
 • R3(config-router)# version 2
 • R3(config-router)# no auto-summary
 • R3(config-router)# network 172.16.0.0
 • R3(config-router)# end
 • R3#

show ip route rip

Varken R1 eller R2 har inte någon väg till nätverksadressen 192.168.0.0 och router R3 har ingen väg i sin routing-tabell. Detta indikerar att R2 och R3 inte växlar routing-uppdateringar!

Lösningen är att specificera nätverksadresserna 192.168.1.0 och 192.168.2.0 eftersom aggregeringen fungerar inte denna gång.

 • R2(config)# router rip
 • R2(config-router)# no network 192.168.0.0
 • R2(config-router)# network 192.168.1.0
 • R2(config-router)# end
 • R2#
 • R3(config)# router rip
 • R3(config-router)# no network 192.168.0.0
 • R3(config-router)# network 192.168.2.0
 • R3(config-router)# end
 • R3#

Jag tar fram routing-tabellerna igen så att vi ser skillnader: