DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) är ett nätverksprotokoll som används för att dynamiskt tilldela IP-adresser och annan IP-relaterad information till enheter i ett nätverk.

För att konfigurera DHCP-servern behöver du ange parametrar som IP-adresser, nätmask (Subnet Mask), default gateway, DNS-serveradresser med mera.

Så här fungerar IP-tilldelningen:

  1. När en DHCP-klient startas eller ansluts till nätverket och är konfigurerad som DHCP-klient skickar den ut ett DHCP DISCOVER-paket för att söka efter tillgängliga DHCP-servrar i nätverket.
  2. En eller flera DHCP-servrar kan svara med ett DHCP OFFER-paket som innehåller en IP-adress och andra IP-parametrar.
  3. Klienten väljer en server genom att skicka en DHCP REQUEST-paket där den accepterar IP-adressen som erbjuds.
  4. Om IP-adressen fortfarande är giltig skickar servern en DHCP ACK (acknowledgment) som bekräftelse. Om IP-adressen inte längre är giltig skickar servern en DHCP NACK (negative acknowledgment) och klienten måste starta om processen för att få en ny IP-adress.

DHCP serverkonfiguration

I nätverkstopologin, se bilden nedan, konfigureras server dms1 och nms1 som DHCP-server. Resterande nätverkstjänster implementeras stegvis i kommande laborationer.

Klicka på dms1 och välj ”Services” i det nya fönstret. Klicka sedan på ”DHCP” i vänsterspalten.

En DHCP-server behöver en IP-pool, det vill säga ett antal IP-adresser att tilldela dynamiskt. I detta exempel används IP-poolen 172.16.10.0/24 för AccessNet. DHCP-serverns IP-adress ingår inte i nämnda IP-poolerna.

Fyll i uppgifterna enligt bilden nedan och klicka sedan på ”Add” för att lägga till poolen:

Se till att resultatet matchar bilden nedan och stäng sedan fönstret för servern.

Klicka sedan på klienterna och välj ”Desktop” och ”IP Configuration”.

Klicka på ”DHCP” i det nya fönstret för att få IP-adresskonfigurationen för klientdatorerna.

Observera att servern måste ha rätt IP-adresskonfiguration för att DHCP-systemet ska fungera korrekt. Annars kan klienterna få en APIPA-adress (Automatic Private IP Addressing) som ser ut som 169.254.x.y där x och y är värden mellan 1 och 255.

Glöm inte att aktivera DHCP-servern genom att klicka på ”ON” så att den börjar fungera!