Systemenhet

I datorsammanhang refererar ”systemenhet” vanligtvis till den huvudsakliga enheten eller chassit som innehåller centrala komponenter i en dator. Det är den fysiska strukturen som rymmer och sammanlänkar de viktigaste delarna av en dator. Termen kan variera något beroende på sammanhanget, men generellt sett hänvisar den till den centrala enheten där huvuddelen av datorns hårdvara är placerad.

Bild 1: Systemenhet

En typisk systemenhet innehåller komponenter som:

 • Moderkort: Huvudkretskortet där processor, minne och andra grundläggande komponenter är installerade.
 • Processorn (CPU): Enheten som utför beräkningar och bearbetar data.
 • Nätaggregat (PSU): Enheten som förser datorn med ström.
 • Lagringsenheter: Hårddiskar, SSD-enheter eller andra lagringsenheter för att spara data.
 • Kylsystem: Fläktar och kylare för att hålla komponenter svala.
 • Grafikkort: Om moderkortet inte har integrerad grafik, kan ett separat grafikkort installeras för att hantera grafiskt intensiva uppgifter.
 • Utbyggnadskort: Kort som används för att ansluta andra komponenter som ljudkort, nätverkskort, etc.
 • Anslutningsportar: USB-portar, ljuduttag, videoutgångar och andra portar för att ansluta externa enheter.

Förutom de interna komponenterna kan det också finnas externa komponenter som kan anslutas till systemenheten för att utöka dess funktionalitet. Externa enheter som ansluts till systemenheten inkluderar:

 • Skärm: En monitor som visar grafik och visuellt innehåll från datorn.
 • Tangentbord och mus: Används för att mata in kommandon och interagera med datorn.
 • Skrivare och skannrar: Enheter för utskrift och skanning av dokument och bilder.
 • Externa lagringsenheter: USB-enheter, externa hårddiskar och SSD-enheter för extra lagring.
 • Ljudenheter: Högtalare, hörlurar och mikrofoner för ljudinmatning och -utmatning.
 • Nätverksenheter: Nätverkskablar och trådlösa nätverkskort för anslutning till internet och lokala nätverk.
 • USB-enheter: Allt från USB-minnen till externa webbkameror och andra enheter som ansluts via USB-portarna.

Dessa externa komponenter utökar funktionaliteten hos systemenheten och möjliggör anpassning och anslutning till olika enheter och teknologier. Tack för att du påminde mig om att inkludera dessa viktiga externa komponenter.

I grund och botten är systemenheten den centrala ”kroppen” av en dator där alla huvudkomponenter sitter och samarbetar för att utföra olika datatillämpningar och uppgifter.

Trender för systemenheten

Med bilden nedan illustreras datorns hårdvara som är ordnad i en låda som vanligtvis placeras på eller under skrivbordet. Denna låda är känd som ”chassi” eller ”case” på engelska och har utvecklats över tiden parallellt med övrig hårdvara i datorn. Nutida trender visar att tillverkare nu producerar estetiskt tilltalande datorlådor i två huvudsakliga färgvarianter: vitt och svart.

Bild 2: White box

Bild 3: Black box