RIP routing-protokoll

Routing Information Protocol (RIP) är ett distansvektor routing-protokoll och det enklaste att börja med. Med distansvektor menas följande:

 • Distans – hur långt borta är ett destinationsnätverk? Protokollets metric avgör avståndet.
 • Vektor – vilket håll ska dirigeras ett paket så att det kommer fram till destinationsnätverk? Interfacet anslutet till nästa router.

RIP finns i två versioner, RIPv1 classful och RIPv2 classless. RIPv1 fungerar enbart med klasser A (/8), B (/16) och C (/24). Detta innebär att RIPv1 ser inte andra prefix exempelvis /12 eller /19 eller /28. Dessa prefix konverteras automatiskt till /8, /16, och /24 något som är känd som ”route summarization”

RIPv2 stödjer CIDR och VLSM samt fungerar med alla möjliga prefix. Som default aggregerar RIP versionerna vägar (route) till nätverk något som kan aktiveras av i version 2 med kommandot no auto-summary.

I exemplet nedan inkluderas tre routrar i ett enkelt nätverk som avslutas i ändarna med två LAN. Routing ska konfigureras med distansvektor routing-protokoll RIP. Routrarna sätter igång processer i vilka hanteras routing-information som lagras så småningom i routrarnas routing-tabeller.

Bild 1: Hur byggs upp routing-tabeller

Så fort ett interface adresseras med en IP adress börjar routrar att bygga upp egna routing-tabeller. Det kan illustreras med bilden ovan där varje router registrerar sina direkt anslutna nätverk i sin routing-tabell. Till exempel router R1 har två direkt anslutna nätverk: 10.1.1.0/24 och 172.16.10.0/24. R1:es interface fa0/0 har IP-adressen 10.1.1.1/24 och interfacet fa0/1 har IP-adressen 172.16.10.1/24

Lägg märke på sista kolumnen i routing-tabellerna som indikerar Metric-värde.

Nu kommer jag att aktivera distansvektor protokollet RIP och därefter ska jag studera vad som händer med routrarnas routing-tabeller. Jag förväntar mig att routrarna kommer att växla routing-tabellerna med varandra helt automatiskt.

RIP konfiguration

 • R1(config)# router rip
 • R1(config-router)# network 10.1.1.0
 • R1(config-router)# network 172.16.10.0
 • R1(config-router)# end
 • R1# show ip route
 • R2(config)# router rip
 • R2(config-router)# network 172.16.10.0
 • R2(config-router)# network 172.16.11.0
 • R2(config-router)# end
 • R2# show ip route
 • R3(config)# router rip
 • R3(config-router)# network 172.16.11.0
 • R3(config-router)# network 10.2.2.0
 • R3(config-router)# end
 • R3# show ip route

 • R1 har tagit emot adresserna 172.16.11.0 och 10.2.2.0 genom sitt interface f0/1
 • Nätverket 172.16.11.0 är en router ifrån R1
 • Nätverket 10.2.2.0 är två routrar ifrån R1
 • R2 har tagit emot adressen 10.1.1.0 genom sitt interface fa0/1 och adressen 10.2.2.0 genom sitt interface fa0/0
 • Nätverket 10.1.1.0 är en router ifrån R2
 • Nätverket 10.2.2.0 är en router ifrån R2
 • R3 har tagit emot adresserna 172.16.10.0 och 10.1.1.0 genom sitt interface fa0/0
 • Nätverket 172.16.10.0 är en router ifrån R3
 • Nätverket 10.1.1.0 är två routrar ifrån R3