Elsäkerhet

Arbete med elektrisk utrustning kräver noga efterlevnad av elsäkerhetsriktlinjer för att undvika skador och olyckor. Vissa datorkomponenter, som nätaggregat, innehåller höga spänningar och därför är det nödvändigt att se till att elektrisk utrustning är ordentligt jordad. Vid eventuella fel som resulterar i att metalldelar i utrustningen blir strömförande måste strömmen omdirigeras till jord.

Statisk elektricitet

Har du någonsin undrat varför du får en elektrisk stöt när du rör vid något?

Bild 1: Elektrisk stöt

Denna stöt beror på fenomenet kallat statisk elektricitet – en ackumulerad elektrisk laddning. Statisk elektricitet uppstår vanligtvis när två föremål gnuggas mot varandra, vilket resulterar i att det ena föremålet överför elektroner till det andra. Denna process skapar ett överskott av elektroner i ett föremål och ett underskott i det andra, och de får därmed negativ respektive positiv laddning.

Din kropp kan samla på sig en betydande elektrisk laddning genom gnidning mot ytor som en matta, och sedan utlösa denna laddning när du rör vid andra objekt, som till exempel ett metallhandtag. Detta orsakar en stöt som kan kännas som ett litet slag.

Bild 2: ESD kan skada din dator

Vid montering av nya datorkomponenter är det viktigt att vara försiktig med statisk elektricitet. Användning av en ESD-matta och ett ESD-armband är rekommenderat. Dessa verktyg utjämnar potentialen mellan dig och datorn genom att koppla dig till datorns chassi, vilket säkerställer att eventuell statisk elektricitet från din kropp och datorns chassi neutraliseras.

Bild 3: Antistatmatta

Vad är spänning och ström?

För att förklara spänning med enkla ord brukar man jämföra det med trycket i ett vattenrör. Spänning motsvarar trycket som driver vattnet genom röret. Ström jämförs med vattenflödet i röret. Man mäter ström vid ett tvärsnitt av ledningen, liknande att mäta vattenflöde i liter per sekund genom ett rör.

Bild 4: Spänning motsvarar trycket på vattnet i ledningen

Mer tekniskt förklarat är spänning den kraft som driver elektronerna genom en elektrisk ledare, medan ström representerar elektronernas rörelse i sig. Spänning betecknas som ”U” och mäts i volt (V). Ström definieras som antalet elektroner som passerar en given punkt i ledningen under en viss tidsenhet. Ström betecknas som stor bokstav ”I” och mäts i ampere (A).

Effekt, som är mängden arbete som utförs, uppnås genom att multiplicera spänning med ström. Detta kan jämföras med hur mycket eller lite vatten som skickas genom ett rör med en viss styrka. Effekt betecknas som ”W” och mäts i watt.

Jordade och ojordade vägguttag

Bild 5: Jordade och ojordade vägguttag

På Elsäkerhetsverkets hemsida finns en grundläggande förklaring om jordade och ojordade vägguttag. Att ett vägguttag är jordat kan enkelt identifieras genom närvaron av jordbleck. Runda ojordade stickproppar är inkompatibla med dessa uttag, vilket framgår i bilderna ovan. Ojordade vägguttag är vanliga i äldre byggnader. Däremot ska samtliga uttag i hus som byggts 1994 eller senare vara jordade enligt gällande standard.