Kursinnehåll

Sajten är uppbyggd efter Skolverkets styrinformation för ämnes- och kursplaner för kursen Dator- och nätverksteknik. Tanken är att kursinnehåll och kursmaterial ska vara tillgängligt via Internet.

Kursinnehåll

 1. Datorteknik
  1. Koncept: Vad är en dator och hur fungerar den?
  2. Hårdvara: Vad består en dator av? Hur fungerar datorns hårdvara ihop?
 2. Operativsystem
  1. Mjukvara: Hur styrs en dator?
  2. Windows 10 och 11
  3. Linux
  4. Cisco IOS
  5. Virtualisering 
 3. Nätverksteknik
  1. Koncept: Vad är ett nätverk och hur fungerar det?
  2. Hårdvara: Vad består ett nätverk av? Fur fungerar nätverksbeståndsdelar?
  3. Mjukvara: Hur styrs ett nätverk? Vad menas med nätverkstjänster?
  4. Standarder: Vad är en kommunikationsmodell? Vad menas med protokoll?
  5. Adressering: Hur hittar datorer varandra på Internet?

Grupparbete

 1. Praktiska laborationer där datorer monteras av och om
 2. Hantering av virtuella maskiner
 3. Installation Windows operativsystem
 4. Installation Linux operativsystem
 5. Användning av simulatorer där flera nätverk byggs upp