Nätverkstyper

Det finns flera olika nätverkstyper:

Bild 1: Nätverkstyper

Local Area Networks

LAN är beteckning för ett lokalt nätverk inom ett begränsat geografiskt område. LAN tillhandahåller nätverkstjänster för alla användare och nätverksenheter inom organisationens nätverk. Ett LAN är oftast en samling av flera fysiska nätverk som administreras av en organisation.

Bild 2: Local Area Network

Tidigare definitioner av LAN som ”små nätverk” lokaliserat i ett begränsat område syftade på ett nätverk placerat oftast i en och samma plats, till exempel en byggnad. Dagens uppfattning av LAN är ett relativt stort nätverk som kan utsträcka sig i flera byggnader, men fortfarande inom ett begränsat område.

Några Exempel på LAN:

  • Lokalt nätverk i en byggnad
  • Lokalt nätverk i sammankopplade byggnader
  • Hemnät
  • Skolnät
  • Universitetsnät
  • Företagsnät

Wide Area Networks

När ett företag eller en organisation har flera nätverk som skiljs åt av stora geografiska avstånd, kan det vara nödvändigt att använda en serviceoperatör (TSP, Telecom Service Provider) för att koppla samman lokala nätverk från olika platser.

Bild 3: Wide Area Network

Telekom leverantörerna äger stora regionala nätverk som kan spänna över långa avstånd. Telekomföretag via operatörer exempelvis Tele2, Telia Sonera, Com Hem, Glocalnet som numera äggs av Telenor, mm. säljer en del av deras nätverkskapacitet till underleverantörer. Det finns också virtuella operatörer till exempel Universal Telecom. Det gemensamma kännetecken för telekom leverantörer är att de äger fysiska nätverk eller att de säljer tjänster som drivs av andra nätverks operatörer.

Flera LAN kan anslutas samman av ett WAN-nätverk med hjälp av speciellt utformade nätverksenheter bl. a. bryggor (bridges) och routrar.

Internet

Bild 4: Extranet och Intranet

Internet är ett globalt nätverk som sammankopplar privata och publika nätverk exempelvis telekom/Internet leverantörer, universitet, företag, osv. Internet-baserad kommunikation kräver hantering av lämpliga tekniker och protokoll samt samarbete mellan flera organisationer.

Begreppet Internet och internet (inledande I eller i) kan bli förvirrande ibland. Med lilla i menas ett internt nätverk i ett större nätverk och med stora I menas det globala nätverket. Dessa begrepp bör inte blandas ihop med termen intranät som betyder ett privat LAN som tillhör en organisation och dess medlemmar endast. När organisationens partner eller behöriga kunder behöver åtkomst till en del av organisationens intranät via Internet används istället ett extranät (externt nätverk).

Internetleverantörer – ISP

De flesta företag eller organisationer får sina IPv4 eller IPv6- adressblock från en Internetleverantör, en ISP. Internetleverantörer kommer i allmänhet att leverera ett fåtal användbara IP adresser till sina kunder. Större block av adresser kan erhållas utifrån motivering av behov. Att ISP tilldelar IP adresser innebär att de ”lånar eller hyr” IP adresser under en period som detaljerats i ett avtal. Avtalet kan förnyas eller avbrytas så att nya ISP kan inblandas när organisationer behöver ändringar i sina nätverk.

Internetleverantörer har egna nätverk eller hyr de från något Telekomföretag. Andra tjänster som ISP erbjuder sina kunder förutom uppkoppling till Internet, är DNS-tjänster, e-posttjänster, och webbplatser.