Studeringsfrågor

Följande frågor behandlas som möjliga på kommande prov i del 3. När dessa frågor publiceras är syftet att klargöra frågornas kontext, inte att ge exakta svar. Frågorna kan ändras på provet, men kontexten förblir densamma. Till exempel rör den första frågan kommunikationsmodeller. Vad vet du om OSI- och TCP/IP-modellerna? Vilken av dem betraktas som en ”referensmodell” och vilken som en ”protokollmodell”? I fråga två tas strukturen hos kommunikationsmodellerna upp. Vilken har 7 lager och vilken har 5? Vad heter varje skikt?

De publicerade frågorna kommer att ändras, så det är meningslöst att lära sig dem utantill. Istället bör du fokusera på att identifiera de olika områdena som frågorna täcker, såsom kommunikationsmodeller, routing, IOS, och så vidare.

Jag rekommenderar att du följer dessa instruktioner noggrant:

 • Studera varje ämnesområde grundligt.
 • Förstå koncepten bakom varje fråga, snarare än att memorera svaren.
 • Praktisera genom att svara på liknande frågor inom varje ämnesområde för att förbättra din förståelse.

Genom att följa dessa steg kommer du att vara bättre förberedd inför provet.

 1. Vilken kommunikationsmodell används som referensram för att beskriva hur kommunikation sker mellan datorer i ett nätverk?
 2. Vilken kommunikationsmodell har sju lager som beskriver kommunikationsprocessen mellan två datorer?
 3. Vilket skikt i OSI-modellen är ansvarigt för att tillhandahålla nätverkstjänster såsom DNS och HTTP?
 4. Vilket transportprotokoll i TCP/IP-modellen används vanligtvis för att säkerställa tillförlitlig dataöverföring?
 5. Vad är huvudsyftet med Internet-lagret i TCP/IP-modellen?
 6. Vilken typ av kabel används vanligtvis för att ansluta en dator till en Ethernet-switch?
 7. Vad innebär det när en kabel är korskopplad?
 8. Vilket är det maximala rekommenderade avståndet för tvinnad parkabel (TP-kabel) innan signalstyrkan avtar?
 9. Vad betyder förkortningen DCE i samband med seriella kablar?
 10. Kan en anslutning mellan två routrar ha DCE-anslutningar i båda ändarna?
 11. Vad är en av de huvudsakliga funktionerna för datalänkskiktet i OSI-modellen?
 12. Hur många bitar består en MAC-adress av?
 13. Vilken teknologi är mest dominerande för datalänkskiktet i lokala nätverk (LAN)?
 14. Vilken av följande är inte en giltig MAC-adress?
 15. Vilka är de två underskikten i datalänkskiktet enligt IEEE-standardiseringen?
 16. Vad är den primära funktionen för nätverksskiktet i OSI-modellen?
 17. Vilket kommando används för att visa IP-konfigurationen för en dator i Windows-kommandotolken?
 18. Vad är huvudsyftet med ett default gateway i ett TCP/IP-nätverk?
 19. Vilket routing-protokoll använder antal hopp för att dirigera nätverkstrafik?
 20. Vad är syftet med en DHCP-server i ett lokalt nätverk (LAN)?
 21. Till vilken klass tillhör IP-adressen 0.0.0.0?
 22. Vilken adressklass har en standard nätmask (default subnet mask) på 255.255.0.0?
 23. IP adressering Vilken adressklass tillåter det minsta antalet nätverk?
 24. Varför används privata IPv4 adresser i nätverk?
 25. Vilka är de definierade intervallen för privata IP-adresser?
 26. Hur många giltiga IP-adresser finns det i ett 24-bitars (255.255.255.0) nätmask?
 27. Om IP-adressen är 192.168.17.16/29 vad är nätmasken?
 28. Om nätmasken är 255.255.254.0, vad blir prefixet?
 29. Ditt företag har fått IP-adressen 199.200.201.0 /24. Företagets nätverk består av fem delnät som placeras enskilt på de olika 5 våningar i byggnaden. Vilket är host-adress IP-intervallet för det sista delnätet?
 30. Hur ofta skickar RIPv2 routing-uppdateringar som standard?
 31. Vilken typ av statisk rutt består av både en angiven nästa-hopp-adress och ett exit-interface?
 32. Vilken typ av statisk rutt används som backup och aktiveras automatiskt om den primära rutten fallerar?
 33. I vilket syfte används RIP i ett nätverk?
 34. Vilken timer används av RIP för att markera en rutt som ogiltig om inga uppdateringar mottagits?
 35. Du öppnar din webbläsare och anger ”https://www.diginto.se” i adressfältet. Med vilken port på Diginto webbserver upprättar du anslutning?
 36. Är följande påstående sant eller falsk? _Internetbank kan inte använda osäkra protokoll som HTTP. I stället använder Internetbanken Secure HTTP protokollet (HTTPS).
 37. Vilket transportprotokoll erbjuder tillförlitlig dataöverföring och flödeskontroll?
 38. Vilket UDP-portnummer används vanligtvis för DNS-frågor?
 39. Vilka portnummer använder DHCP-servern och DHCP-klienten vanligtvis för att kommunicera?
 40. Vilken tjänst i applikationsskiktet hanterar omvandlingen av domännamn till IP-adresser?
 41. Vilket protokoll används vanligtvis för att skicka e-post?
 42. Vilken typ av DNS-post används för att identifiera en DNS-server till en IP-adress?
 43. Av nedanstående alternativ vilket beskriver bäst DHCP Offer paket?
 44. Av nedanstående alternativ vilket beskriver bäst DHCP Ack paket?
 45. Vid konfigurering av en router kan du använda ”clock rate” på vilken typ av interface?
 46. Vilket IOS-kommando används för att konfigurera IP-adressen 192.39.125.254/24 på interfacet fa0/0? R1(config-if)#___________________________
 47. Ange fullständigt kommando för att spara konfigurationer permanent på en switch eller en router.
 48. Ange det fullständiga kommandot för att visa sammanfattad information om alla aktiva interfacen på en Cisco-router.
 49. Vilket exekveringsläge i Cisco IOS ger användaren begränsad åtkomst och kan endast användas för att visa information och utföra enkla kommandon?
 50. Vilken typ av minne används vanligtvis för att lagra Cisco IOS-programvaran på en router?
 51. I vilken OSI-modellens skikt fungerar en router?
 52. Vad är funktionen hos RAM-minnet på en router?
 53. Vid uppstart av en router går den igenom en sekvens av steg. Vad är det första steget i router-bootprocessen?
 54. Vad är en VTY-port på en Cisco-enhet (switch eller router)?
 55. Vad är ett VLAN?
 56. Hur konfigurerar man en Cisco-router för ”Router on a stick”?
 57. Vad är ett ”native VLAN”?
 58. Vad är ett ”voice VLAN”?
 59. Vad är ett ”data VLAN”?
 60. Vad är skillnaden mellan en Access länk och en Trunk länk?
 61. Vad är ”Router on a stick”?
 62. Ange kommandot som skapar VLAN 100
 63. Ange det fullständiga kommandot för att samtidigt konfigurera switch-portarna från fa0/5 till fa0/10
 64. Ange det fullständiga kommandot som konfigurerar en switchport till att fungera i trunk-läge.
 65. Ange kommandot för att konfigurera en port på en Cisco-switch som en trunkport
 66. Ange kommandot som visar sammanfattat alla aktiva VLAN på en Cisco-switch.