Exempel 1.0

I detta exempel delas en nätverksadress upp för att adressera ett nätverk som simuleras i Packet Tracer.

Till vänster finns tre delnät och till höger tre delnät som behöver IP-adresseras. De tre delnäten till vänster benämner vi som Teknik-1, Teknik-2 och Teknik-3. De tre delnäten till höger benämner vi som Natur-1, Natur-2 och Natur-3.

Delnäten till vänster adresseras med 172.16.1.0/24 och delnäten till höger adresseras med 192.168.1.0/25.

Nätverksuppdelning – 172.16.1.0/24

 1. Uppställning (3 delnät att adressera):
  • 2x ≥ 3; x = antal hostbitar att låna;
  • 22 ≥ 3; 2 host-bitar ger 4 delnätadresser, en till än önskat men ok att ha en som reserv.
 2. Nätverksprefix
  • till /24 adderas 2 bitar till, alltså 24 + 2 = 26.
  • /26 motsvarar 255.255.255.192
 3. Segmenteringssteg:
  • Metod 1: 256 – 192 = 64
  • Metod 2: Skriv om till binär och identifiera sista nätverks bitens decimalt värde:
  • 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000 vilket är 64.
 4. Segmentering:
  • 172.16.1.0 /26
  • 172.16.1.64/26
  • 172.16.1.128/26
  • 172.16.1.192/26
 5. Definiera hostadressintervall
  1. 172.16.1.1 – 172.16.1.62 och broadcast-adress 172.16.1.63
  2. 172.16.1.65 – 172.16.1.126 och broadcast-adress 172.16.1.127
  3. 172.16.1.129 – 172.16.1.190 och broadcast-adress 172.16.1.191
  4. 172.16.1.193 – 172.16.1.254 och broadcast-adress 172.16.1.255

Nätverksuppdelning – 192.168.1.0/25

Notera att prefixet är /25, vilket innebär att det tidigare var /24 och att vi nu behöver ta ett steg tillbaka. Med en enda bit kan vi generera 2 nätverksadresser (2^1 = 2), och segmenteringssteget är 128 (N.N.N.1000 0000), vilket resulterar i nätverksadresserna 192.168.1.0/25 och 192.168.1.128/25. Detta indikerar att vi enbart kommer att hantera den första nätverksadressen (192.168.1.0/25).

 1. Uppställning (3 delnät att adressera):
  • 2^x ≥ 3; x = antal hostbitar att låna;
  • 2^2 ≥ 3; 2 host-bitar ger 4 delnätadresser, en till än önskat men ok att ha en som reserv.
 2. Nätverksprefix
  • till /25 adderas 2 bitar till, alltså 25 + 2 = 27.
  • /27 motsvarar 255.255.255.224
 3. Segmenteringssteg:
  • Metod 1: 256 – 224 = 32
  • Metod 2: Skriv om till binär och identifiera sista nätverks bitens decimalt värde:
  • 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1110 0000 vilket är 32.
 4. Segmentering:
  • 192.168.1.0 /27
  • 192.168.1.32/27
  • 192.168.1.64/27
  • 192.168.1.96/27
 5. Definiera hostadressintervall
  • 192.168.1.1 – 192.168.1.30 och broadcast-adress 192.168.1.31
  • 192.168.1.33 – 192.168.1.62 och broadcast-adress 192.168.1.63
  • 192.168.1.65 – 192.168.1.94 och broadcast-adress 192.168.1.95
  • 192.168.1.97 – 192.168.1.126 och broadcast-adress 192.168.1.127