Nätverksuppdelning

Den logiska 32-bitars IPv4-adress är hierarkisk och består av två delar. Den första delen identifierar ett visst nätverk och de andra delen identifierar datorn på det nätverket. Båda delarna är avsedda för en komplett IP-adress.

Bild 6: IP adress struktur

När man delar upp ett nätverk i mindre delnät innebär det att dess huvudadresser också delas upp till delnätadresser. Det görs genom att ”låna/använda” bitar från host adressen. De lånade hostbitarna används sedan som nätverks bitar för att generera fler nätverksadresser. Men samtidigt reduceras antal hostbitar vilket resulterar i mindre hostadresser per delnät.

Hur många bitar används för nätverksdelen och hur många för hostdelen?

Från början har alla adresser grupperats i klasser (A, B, C, D och E). Varje klass definierar antal bitar för varje del i IP adresser

 • klass A använder 8 bitar för nätverk och 24 för hostadresser
 • klass B använder 16 för nätverk och 16 för hostadresser.
 • klass C använder 24 för nätverk och 8 för hostadresser.

Antalet bitar i nätverksdelen kallas prefixlängden och antecknas med hjälp av tecken /. Om till exempel ett nätverk använder 22 bitar för att uttrycka nätverksdelen kan detta indikeras med prefixet /22. Ett annat sätt att indikera antal bitar som ingår i nätverksadressen är nätmasken. I exemplet ovan kan /22 betecknas som 255.255.252.0 där 255 innebär att alla 8 bitar sätts till 1 för nätverksdelen/nätverks ID. Nollan i slutet betyder att host-delen/hostadressen 8 bitar sätts till noll.

Matematisk perspektiv

Att dela upp ett nätverk kan göras i flera steg. Till exempel nätverksadressen 192.168.1.0/24 ska delas upp i  minst tre delnätadresser:

 1. Uppställning:
  1. 2x ≥ 3; x = antal hostbitar att låna;
  2. 22 ≥ 3; 2 host-bitar ger 4 delnätadresser, en till än önskat men ok att ha en som reserv.
 2. Den nya nätverksprefixen är nu /26 eftersom 2 hostbitar har lagts till (/24 + 2 = /26).
  1. Den nya nätverksprefixen kan skrivas decimalt: 255.255.255.192
 3. Det återstår att bestämma segmenteringsstegen. Det kan göras på två olika sätt:
  1. Dra av 192 från 256, dvs. 245 – 192 = 64
  2. Skriv om till binär och identifiera sista nätverksbitens decimalt värde 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000 vilket är 64.
 4. Dela upp nätverksadressen i 64 steg fyra gånger:
  1. 192.168.1.0 /26
  2. 192.168.1.64/26
  3. 192.168.1.128/26
  4. 192.168.1.192/24
 5. Definiera hostadressintervall
  1. 192.168.1.1 – 192.168.1.62 och broadcast-adress 192.168.1.63
  2. 192.168.1.65 – 192.168.1.126 och broadcast-adress 192.168.1.127
  3. 192.168.1.129 – 192.168.1.190 och broadcast-adress 192.168.1.191
  4. 192.168.1.193 – 192.168.1.254 och broadcast-adress 192.168.1.255

Obs! När ett nätverk delas i flera delnätverk och när dessa delnätverk adresseras med nätverksadresser som har samma nätmask oavsett antal host per delnät, är detta känd som CLASSFUL IP adressering.