A10: Nätverkstyper – L3 switch

En Layer 3-switch är en specialiserad hårdvarumaskin som används i Datalänkskikt och Nätverksskikt, därav namnet Multilayer switch. Från början fungerar en sådan switch som en vanlig L2 switch men med ett enda kommando (ip routing) aktiveras dess router funktioner.

L3-switchar har, tekniskt sett, mycket gemensamt med typiska routrar och inte bara i fysiskt utseende. L3-switchar och routrar kan stödja samma routing-protokoll, inspektera inkommande paket och fatta dynamiska routing-beslut baserat på avsändarens- och destinationsadresserna.

Den viktigaste skillnaden mellan L3-switchar och routrar ligger i hårdvaran. Hårdvaran inuti i L3-switchar är en blandning av switchar och routrar. En annan skillnad är att L3-switchar ersätter en del av en routers mjukvarulogik med integrerad kretshårdvara vilket förbättrar switchens prestanda. Det medför att L3-switchar är snabbare än routrar. 

L3-switchar används oftast inom ett exempelvis intranät nätverk medan routrar används mest i WAN-nätverk. I denna PTA används en L3 switch som en kombination av en L2 switch och en router. Tanken är att switchen kör fyra VLAN till vilka agerar switchen som DHCP-server. För att få webbtjänster ansluts switchen till en ISP router.

Topologi

IP Adressering

 

Enhet Int IP-adress Nätmask Default Gateway DNS
Google Fa0 199.199.199.100 255.255.255.0 199.199.199.1 197.197.197.5
Diginto Fa0 199.199.199.101 255.255.255.0 199.199.199.1 197.197.197.5
NG Fa0 199.199.199.102 255.255.255.0 199.199.199.1 197.197.197.5
EXTPC Fa0 199.199.199.50 255.255.255.0 199.199.199.1 197.197.197.5
ISP Gig0/0 199.199.199.1 255.255.255.252    
  Gig0/1 198.198.198.2 255.255.255.0    
ns1.admins Fa0 197.197.197.5 255.255.255.0 197.197.197.1 197.197.197.5
L3SW1 VLAN 10 197.197.197.64 255.255.255.192 197.197.197.65 197.197.197.5
  VLAN 20 197.197.197.128 255.255.255.192 197.197.197.129 197.197.197.5
  VLAN 30 197.197.197.192 255.255.255.192 197.197.197.193 197.197.197.5
  VLAN 40 197.197.197.0 255.255.255.192 197.197.197.1 197.197.197.5

Instruktioner

 1. Börja med att IP-adressera Internet servrar och den stående PC i enlighet med tabellen ovan
 2. L3SW1 Grundkonfigurering
  1. Skapa VLAN och tilldela portar
   • L3SW1# configure terminal
   • L3SW1(config)# vlan 10
   • L3SW1(config-vlan)# name Technicians
   • L3SW1(config-vlan)# vlan 20
   • L3SW1(config-vlan)# name Developers
   • L3SW1(config-vlan)# vlan 30
   • L3SW1(config-vlan)# name Designers
   • L3SW1(config-vlan)# vlan 40
   • L3SW1(config-vlan)# name Corenet
   • L3SW1(config-vlan)# exit
   • L3SW1(config)# interface range fa0/1 – 5
   • L3SW1(config-if-range)# switchport mode access
   • L3SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
   • L3SW1(config-if-range)# exit
   • L3SW1(config)# interface range fa0/6 -10
   • L3SW1(config-if-range)# switchport mode access
   • L3SW1(config-if-range)# switchport access vlan 20
   • L3SW1(config-if-range)# exit
   • L3SW1(config)# interface range fa0/11 -15
   • L3SW1(config-if-range)# switchport mode access
   • L3SW1(config-if-range)# switchport access vlan 30
   • L3SW1(config-if-range)# exit
   • L3SW1(config)# interface range fa0/16 – 20
   • L3SW1(config-if-range)# switchport mode access
   • L3SW1(config-if-range)# switchport access vlan 40
   • L3SW1(config-if-range)# exit
   • L3SW1(config)# 
  2. IP-adressera varje VLAN
   • L3SW1(config)# int vlan 10
   • L3SW1(config-if)# description Connected to VLAN Technicians
   • L3SW1(config-if)# ip address 197.197.197.65 255.255.255.192
   • L3SW1(config-if)# no shutdown
   • L3SW1(config-if)# exit
   • L3SW1(config)# interface vlan 20
   • L3SW1(config-if)# description Connected to VLAN Developers
   • L3SW1(config-if)# ip address 197.197.197.129 255.255.255.192
   • L3SW1(config-if)# no shutdown
   • L3SW1(config-if)# exit
   • L3SW1(config)# interface vlan 30
   • L3SW1(config-if)# description Connected to VLAN Designers
   • L3SW1(config-if)# ip address 197.197.197.193 255.255.255.192
   • L3SW1(config-if)# no shutdown
   • L3SW1(config-if)# exit
   • L3SW1(config)# interface vlan 40
   • L3SW1(config-if)# description Connected to LAN Admins
   • L3SW1(config-if)# ip address 197.197.197.1 255.255.255.192
   • L3SW1(config-if)# no shutdown
   • L3SW1(config-if)# exit
   • L3SW1(config)# 
  3. Konfigurera DHCP-server
   • L3SW1(config)# ip dhcp excluded-address 197.197.197.65 197.197.197.75
   • L3SW1(config)# ip dhcp excluded-address 197.197.197.129 197.197.197.139
   • L3SW1(config)# ip dhcp excluded-address 197.197.197.193 197.197.197.203
   • L3SW1(config)# ip dhcp pool TechniciansPool
   • L3SW1(config-dhcp)# network 197.197.197.64 255.255.255.192
   • L3SW1(config-dhcp)# default-router 197.197.197.65
   • L3SW1(config-dhcp)#  dns-server 197.197.197.5
   • L3SW1(config-dhcp)# domain-name technicians.ng.se
   • L3SW1(config-dhcp)# exit
   • L3SW1(config)# ip dhcp pool DevelopersPool
   • L3SW1(config-dhcp)# network 197.197.197.128 255.255.255.192
   • L3SW1(config-dhcp)# default-router 197.197.197.129
   • L3SW1(config-dhcp)# dns-server 197.197.197.5
   • L3SW1(config-dhcp)# domain-name developers.ng.se
   • L3SW1(config-dhcp)# exit
   • L3SW1(config)# ip dhcp pool DesignersPool
   • L3SW1(config-dhcp)# network 197.197.197.192 255.255.255.192
   • L3SW1(config-dhcp)# default-router 197.197.197.193
   • L3SW1(config-dhcp)# dns-server 197.197.197.5
   • L3SW1(config-dhcp)# domain-name designers.ng.se
   • L3SW1(config-dhcp)# exit
   • L3SW1(config)#  
  4. IP-adressera G0/1
   • L3SW1(config)#  interface Gig0/1
   • L3SW1(config-if)# Description Connected to VLANs
   • L3SW1(config-if)# ip address 197.197.197.1 255.255.255.0
   • L3SW1(config-if)# no shutdown 
   • L3SW1(config-if)# exit
   • L3SW1(config)# 
  5. Konfigurera routing
   • L3SW1(config)# ip routing
   • L3SW1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 199.199.199.2
   • L3SW1(config)# end 
   • L3SW1# 
 3. Konfigurera ISP router
  1. Grundkonfigurationer
  2. IP adressering av Gig0/0 och Gig0/1
   • ISP(config)# interface Gig0/0
   • ISP(config-if)# description Connected to Internet
   • ISP(config-if)# ip address 199.199.199.1 255.255.255.0
   • ISP(config-if)# no shutdown
   • ISP(config-if)# exit
   • ISP(config)# 
   • ISP(config)# interface Gig0/1
   • ISP(config-if)# description Connected to VLANs
   • ISP(config-if)# ip address 198.198.198.1 255.255.255.0
   • ISP(config-if)# no shutdown
   • ISP(config-if)# exit
   • ISP(config)#
  3. IP routing (Supernetting)
   • ISP(config)# ip route 197.197.197.0 255.255.255.0 198.198.198.1
  4. Aktivera DHCP på slutenheter i de olika VLAN (10, 20 och 30)
  5. I VLAN 40 adressera server i enlighet med tabellen IP Adressering och konfigurera DNS tjänster
   • ns1.admins.ng.se NS 197.197.197.5
   • ns1.admins.ng.se A 199.199.199.100
   • www.google.se A 199.199.199.100
   • www.diginto.se A 199.199.199.101
   • www.ng.se A 199.199.199.102

Labben klar!