Volymer

Standard hårddiskar organiserar lagringen i partitioner medan dynamiska i volymer. Dessa volymer fungerar på ett sätt som liknar partitioner, men de har några extra fördelar och funktioner. Volymer är flexibla och kan expandera över flera diskar om det behövs.

De vanligaste volymtyperna på dynamiska hårddiskar inkluderar:

Enkla volymer fungerar ungefär som primära partitioner. De används för att lagra data och har en enhetsbeteckning, precis som partitioner. Skillnaden är att de kan expanderas genom att lägga till mer utrymme från samma eller andra diskar.

Speglade volymer liknar RAID 1, där data replikeras (spegling) på två olika diskar. Om en disk misslyckas, finns datan säker på den andra disken.

Stripade volymer: Liknande RAID 0, dessa delar data över flera diskar för att öka prestandan. Stripade volymer kan inte replikera data, så om en disk misslyckas kan all data gå förlorad.

Spannade volymer kombinerar utrymmet från flera diskar i en enda stor volym. Data skrivs kontinuerligt till varje disk tills utrymmet är slut, och sedan fortsätter det till nästa disk.

Sammanfattningsvis, med dynamiska hårddiskar använder man volymer istället för traditionella partitioner. Detta ger ökad flexibilitet och möjlighet att optimera lagringen bättre efter behov.