A5: Nätverkstyper – LAN 3

Internet skulle inte vara så intressant eller nödvändig utan nätverkstjänster. I Applikationsskiktet beskrivs alla nödvändiga funktioner i olika server-applikationer som kan användas till att tillhandahålla tjänster på Internet. Alla gånger vi pratar om nätverk så har vi i åtanke OSI och TCP/IP kommunikationsmodeller även om det inte nämns
I denna PTA konfigureras följande nätverkstjänster

 • DHCP-server tilldelar IP-konfiguration till DHCP-klienter helt automatiskt eller dynamiskt.
 • DNS är grundstenen för Internet eftersom den tjänsten hjälper oss att hitta resurser utsprida överallt.

HTTP och HTTPS är centrala som webb-tjänster på Internet som är fylld av webbservrar. Konfigurationer på HTTP server på Packet Tracer är enkla och inte nära till verkligheten, men det ger oss tillräckliga kunskaper på hur webb-servrar fungerar.

Topologi

Enhet Int IP-adress Nätmask Default Gateway DNS
S-PC1 Fa0 DHCP-klient 255.255.255.224 221.2.0.62 221.2.0.133
S-PC2 Fa0 DHCP-klient 255.255.255.224 221.2.0.62 221.2.0.133
T-PC1 Fa0 DHCP-klient 255.255.255.224 221.2.0.254 221.2.0.133
T-PC2 Fa0 DHCP-klient 255.255.255.224 221.2.0.254 221.2.0.133
SDH1 Fa0 221.2.0.5 255.255.255.192 172.16.5.33 221.2.0.133
TDH1 Fa0 221.2.0.97 255.255.255.192 172.16.5.33 221.2.0.133
ns1 Fa0 221.2.0.133 255.255.255.192 172.16.5.129 221.2.0.133
ODEN Gig0/0 221.2.0.190 255.255.255.192
Gig0/1 221.2.0.62 255.255.255.192
Gig0/2 221.2.0.254 255.255.255.192

.

Instruktioner

 1. IP-adressera server i LAN Students (sdh1.students.ng.se)
 2. Konfigurera DHCP server
  1. Nollställ ServerPool men ändra inte Max User
  2. Skapa StudentsPool (se exempel nedan)

 1. Konfigurera DHCP-klienter i LAN Students (se exempel nedan)

 1. IP-adressera server i LAN Teachers (tdh1.teachers.ng.se)
 2. Konfigurera DHCP server
  1. Nollställ ServerPool men ändra inte Max User
  2. Skapa TeachersPool (se exempel nedan)

 1. Konfigurera DHCP-klienter i LAN Teachers (se exempel nedan)

 1. Adressera server ns1.ng.se och konfigurera nätverkstjänsten DNS som ska vara på efter konfigureringarna.

 1. HTTP och HTTPS ska vara på och du behöver inte göra någon ändring i hemsidan.
 2. Router konfigurationer
  1. Ändra routers namn från Router till ODEN
  2. Konfigurera IP adressering för alla GigabitEthernet portar
  3. Verifiera att alla IP-adresser är korrekt konfigurerade (show ip interface brief)
 3. Verifieringar
  1. Från PCA: ping till alla treservrar och till www.ng.se
  2. Från PCA: surfa fran till hemsidan www.ng.se
  3. Från PCB: ping till alla treservrar och till www.ng.se
  4. Från PCB: surfa fran till hemsidan www.ng.se
  5. Från PCC: ping till alla treservrar och till www.ng.se
  6. Från PCC: surfa fran till hemsidan www.ng.se
  7. Från PCD: ping till alla treservrar och till www.ng.se
  8. Från PCD: surfa fran till hemsidan www.ng.se

Labben klar!