GPT

GPT står för ”GUID Partition Table” och är en modern standard för att definiera partitionstabellen på en datalagringsenhet, som en hårddisk eller en SSD enhet. GPT ersätter den äldre MBR (Master Boot Record) som används för partitionering och uppstart av lagringsenheter. Här är en förklaring av GPT och dess egenskaper:

  • GUID Partition Table (GPT): GPT är en partitioneringsteknik som introducerades som en mer avancerad och flexibel ersättning för MBR. En stor skillnad är att GPT använder en globalt unik identifierare (GUID) för att identifiera varje partition istället för MBR:s sifferbaserade partitionstabell.
  • Stöd för större lagringsenheter: MBR har en begränsning på 2,2 terabyte (TB) för storleken på en lagringsenhet som den kan hantera. GPT har mycket större kapacitet och kan hantera enheter upp till flera exabyte (EB) i storlek.
  • Säkerhetskopiering av partitionstabellen: GPT lagrar flera kopior av partitionstabellen på enheten, vilket minskar risken för dataförlust om en kopia blir korrupt. Detta är en förbättring jämfört med MBR, där en enda partitionstabell är kritisk och kan leda till allvarliga problem om den blir skadad.
  • Skydd mot datakorruption: GPT inkluderar kontrollsummor för partitionstabellen och partitionerna, vilket möjliggör detektering av eventuell datakorruption och ökar chanserna för att identifiera problem tidigt.
  • Flexiblare partitionering: GPT stöder upp till 128 primära partitioner, och partitioner kan ha namn och attribut som ger mer information om deras syfte. Dessutom kan GPT ha fler partitionstyper än MBR, vilket är användbart för specialiserade ändamål som skyddad start och återställning.
  • Skydd mot skadlig kod: GPT inkluderar säkerhetsfunktioner som kan minska risken för skadlig kod och obehörig åtkomst till systemet.
  • Uppstartsprocess: I GPT-system används en separat ”EFI System Partition” (ESP) för uppstartsprocessen istället för en dedikerad uppstartssektor som i MBR. ESP innehåller startfiler för operativsystemet och hanteras av UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), en modern ersättning för det äldre BIOS.

Sammanfattningsvis är GPT en modernare och mer kraftfull standard för partitionering och datahantering på datalagringsenheter. Den övervinner många av de begränsningar och problem som är förknippade med MBR och ger flexibilitet och säkerhet för dagens datahanteringsbehov.

GPT struktur

Bild 4: GPT partitionstabell

Protective MBR – PMBR

För att göra GPT-enheter kompatibla med äldre system och program som kan förvänta sig en MBR-struktur, inkluderar GPT en PMBR. PMBR är en speciell MBR som omger hela GPT-strukturen och innehåller en enda skyddad partition som täcker hela enhetens storlek. Detta förhindrar att äldre program ändrar GPT-partitionen felaktigt. Den primära GPT-header finns i LBA 1 för att säkerställa kompatibilitet med äldre system och programvaror som kan förvänta sig en MBR-struktur i LBA 0.

Primary GPT Header

Precis som MBR har GPT en huvudsekvens där övergripande information om GPT-strukturen lagras. Detta kallas ”Primary GPT Header”. Det innehåller viktiga metadata om GPT, inklusive en unik identifierare (GUID), version, storlek på partitionstabellen och positionen för den primära och reservdelade partitionstabellen. Varje partition har en post i GUID Partition Array. Storleken på varje post är 128 byte, och flera sektorer används för att rymma information om flera partitioner, även om de flesta användare inte kommer att använda så många partitioner.

Partition Entries

GPT använder partitionstabellposter för att beskriva varje partition på enheten. Dessa poster innehåller information som GUID, startsektor, slutsektor, attribut och namn för varje partition. GPT stöder upp till 128 primära partitioner. Partitionerna på hårddisken ligger mellan den primära och sekundära GUID Partition Array. Dessa partitioner måste vara inom de användbara LBA-adresserna som anges i GPT Partition Header.

Secondary GPT Header

Precis som den primära huvudet, innehåller den sekundära GPT-huvudet liknande metadata som hålls för reservdelar. Om den primära huvudet blir korrupt kan det sekundära huvudet användas för att återställa GPT-informationen. Den sekundära GPT fungerar som en backup av partitionstabellen och är placerad i den sista sektorn på hårddisken. Om primär GPT av någon anledning blir skadad eller korrumperad, kan systemet använda den sekundära GPT för att återställa partitionerna och informationen.

Partition Table

GPT-partitionstabellen följer de två huvuden och innehåller partitionsposterna som beskriver varje partition på enheten. Det finns två partitionstabeller: den primära partitionstabellen och den reservdelade partitionstabellen.

Reserve Backup GPT

GPT inkluderar en reservdelad partitionstabell och en reservdelad GPT-huvud som finns på den sista sektorn av enheten. Dessa används som säkerhetskopior om den primära GPT-strukturen blir skadad.

Sammanfattningsvis har GPT en liknande struktur som MBR när det gäller att innehålla huvuden, partitionstabellposter och reservdelade kopior. Skillnaden ligger i det modernare och mer robusta tillvägagångssättet som GPT erbjuder för partitionering och hantering av datalagringsenheter.