Exempel 3 WLAN

I detta enkla exemplet sammankopplas ett trådbundet nätverk med ett trådlöst. Exemplet visar ett privat och isolerat nätverk utan Internet åtkomst. Trots exemplets enkelhet behöver vi vara medvetna att det behandlas här två olika nätverksteknologier. I ett trådbundet nätverk där med TP-kablar ansluter samman alla nätverksenheter sickas och tas emot elektriska signaler medan i ett trådlöst nätverk används radiovågor i stället.

Några skillnader

 • trådbundna nätverk regleras i standarden IEEE 802.3 med namn Ethernet
 • trådlösa nätverk regleras i standarden IEEE 802.11
 • det trådbundet nätverket fungerar med nätverksprotokollet CSMA/CD eller Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Namnet säger att kollisioner i ett nätverkstrafik existerar och dessa ska detekteras.
 • det trådlösa nätverket fungerar med nätverksprotokollet CSMA/CA eller Collision Avoidance. Namnet säger att kollisioner i nätverkstrafik undviks så att nätverkstrafik är kollisionsfri.

Nätverkstopologi

En DHCP server som ska distribuera IP-adresser till alla nätverksenheter anslutna till tre kopplingsenheter, två switchar och en AP. Samma server fungerar också som webb server så att alla slutenheter kan surfa till hemsidan som finns på servern. För att få hemsidan www.diginto.se behövs en DNS server och därför samma servern konfigureras som sådan.

Konfigurationer

 1. Bygg upp det trådbundet nätverket i Packet Tracer.
 2. Adressera servern enligt bilden nedan:
 3. Konfigurera servern som DHCP server enligt bilden nedan:
 4. Konfigurera DNS server:
 5. I Packet Tracer längst till vänster välj en AP enligt bilden nedan:
 6. Du väljer också två laptops, smartphone, tablett, och PC.
 7. Nu ska du ersätta det trådbundet nätverkskortet med ett trådlöst.
  1. Klicka på laptop och därefter på fliken [Physical].
  2. På spalten till höger stäng av datorn och dra nätverkskortet till vänster spalten och släp det.
  3. På spalten till vänster välj WPC300N och dra den direkt till det tomma platsen så att det trådbundet nätverkskortet ersätts med ett trådlöst.
 8. Gör det samma med de två PC.
 9. Nu ska AP konfigureras. Det trådlösa nätverket har för namn eller SSID: Diginto som körs på 2.4 GHz kanalen. Den här gången ska du aktivera autentisering WPA2-PSK med lösenordet digintoP@55 och krypteringstypen AES.
 10. Nu ska trådlösnätverksenheterna konfigureras. Du börjar med laptop genom att klicka på den och därefter välja fliken [Config]. På spalten till vänster ska du klicka på [Wireless0] och konfigurera inställningar som visas på den högra spalten i enlighet med bilden nedan:
 11. Gör det samma med de andra trådlösa nätverksenheter. Se till att alla slutenheter i nätverkstopologin har fått en IP-adresskonfiguration automatiskt från DHCP server.
 12. Testa nu IP-kommunikationen genom att pinga och surfa fram till hemsidan www.diginto.se