RIP uppdateringar

De flesta distansvektor routing-protokoll använder regelbundna uppdateringar för att utbyta routing information med närliggande routrar (grannar) och för att upprätthålla up-to-date routing information i routing-tabellen. RIP och IGRP är exempel på två sådana protokoll.

Bild 1: Periodiska uppdateringar

Notera på bilden ovan routrarnas tidskontrollmekanismer. Routrar sänder ut sina routing-tabeller i periodiska uppdateringar. Termen periodiska uppdateringar hänvisar ett fördefinierat tidsintervall.

RIP sänder uppdateringar var 30: e sekund som ett broadcast (255.255.255.255) meddelande. Denna 30-sekunders intervall är en av uppdateringstimer som också hjälper till att identifiera livslängden av routing information i routing-tabellen. Information i en routing-tabell uppdateras varje gång en uppdatering tas emot. På så sätt kan informationen i routing-tabellen bibehållas vid förändringar i nätverkstopologin.

RIP Timers

Förutom den uppdateringstimern använder IOS ytterligare tre timers för RIP:

Bild 2: RIP uppdateringstimmer
 • Invalid Timer – När en befintlig route inte uppdateras för mer än 180 sekunder (default) markeras denna route som invalid. Markeringen görs genom att ställa in 16 antal hopp. Den markerade route finns kvar i routing-tabellen tills flush timer löper ut.
 • Holddown timer – Denna timer stabiliserar routing information och hjälper till att förhindra routing loopar under perioder när topologin är i konvergerande läge på grund av förändringar. När en route markeras som icke-tillgänglig (unreachable), måste den stanna i viloläge (Holddown) länge nog så alla routrar lär sig ändringar i nätverket. Som standard är Holddown timer inställd på 180 sekunder.
 • Flush Timer – Som standard är flush timer inställd på 240 sekunder, vilket är 60 sekunder längre än den Invalid timern. När flush timer går ut raderas routen från routingtabellen.

Timernas värdena kan verifieras med två kommandon: show ip route och show ip protocol. Meddelande i utsignalen från show ip route visar varje route markerad med R för att poängtera att en route är registrerad av protokollet RIP inom en vis tid uttryckt i sekunder. Denna information upprepas med kommandot show ip protocols under rubriken Last Update. Kommandot listar också de Invalid, Holddown, och Flush timer standardvärden.

Studera bilden nedan:

Bild 3: show ip protocols
 1. RIP routing är aktiv på router R1
 2. RIP-timers visas exempelvis uppdaterings skickas varje 30 sekund, nästa om 16 sekunder
 3. RIP version 1 är installerat (Default version control). Uppdatering ut är version 1 men in kan det vara vilken version som helst.
 4. Väg-aggregering gäller (route summarization)
 5. Router R1 inkluderar classful nätverk 192.168.1.0 och 192.168.2.0 (ingen nätmask) i sina uppdateringar.
 6. Visar vilka routrar är godkända i detta fall endast R2.

Triggered uppdateringar

För att påskynda konvergensprocessen vid förändringar i nätverkstopologin använder RIP triggered uppdateringar. En triggered uppdatering är en uppdatering som omedelbart skickas ut till angränsande routrar vid en ändring i routing informationen. Angränsande routrar i sin tur genererar egna triggered uppdateringar som skickas ut till sina grannar.

Bild 4: Triggered uppdatering

Bilden ovan illustrerar att nätverket 10.4.0.0 har slutat fungera och en route till detta nätverk är inte längre giltig. Router 3 (längst till höger) skickar ut en triggad (på engelska triggered) uppdatering för att informera situationen. Informationen propageras genom nätet.

Triggade uppdateringar skickas när ett av följande inträffar:

 • En förändring i interfacets status (fungerande/upp eller icke-fungerande/ner)
 • En route har markerats som otillgänglig (unreachable)
 • En route är installerad i routing-tabellen

Genom att bara använda triggade uppdateringar skulle vara tillräckligt för en snabb konvergens för ett RIP-baserat nätverk. Det finns emellertid två problem med triggade uppdateringar:

 • De triggade uppdateringspaketen når inte alla routrar exempelvis när av misstag någon router tar bor det.
 • De triggade uppdateringarna är inte tillräcklig snabba. Det är möjligt att en router som ännu inte har fått den triggade uppdateringen hinner utfärda en regelbunden uppdatering, vilket kan generera felaktiga ändringar i routing information.

Slumpmässig uppdateringar – Random Jitter

Bild 3: Synkroniserade uppd5teringar

När flera routrar sänder routing uppdateringar samtidigt kan dessa uppdateringar kollidera och orsaka förseningar i datatrafiken eller ta anspråk av större bandbredd. Att alla routrar skickar uppdateringar samtidigt kallas synkroniserade uppdateringar. Synkronisering kan bli ett problem med distansvektor routing-protokoll på grund av deras regelbundna uppdateringar. När fler routrar synkroniserar deras uppdateringar genereras fler förseningar i nätverket. Inledningsvis är routrarnas uppdateringarna inte synkroniserade, men med de timers som routing-protokoll använder kan synkronisering förekomma.

Lösningen

För att förhindra synkroniserade uppdateringar använder Cisco IOS en slumpmässig variabel, kallad RIP_JITTER.  Variabelns värde subtraheras från de 30 sekunder som tilldelas till routing-uppdateringar. Detta slumpmässiga jitter varierar från 0% till 15% av den specificerade uppdateringsintervallet.