UTP kablar

Eftersom UTP-kablar är standarden för användning i LAN tas UTP upp i detta avsnitt mer detaljer om dess fördelar och begränsningar, samt vad som kan göras för att undvika problem.

UTP nätverkskablar består av fyra par eller åtta färgkodade koppartrådar som har tvinnats ihop och sedan inkapslats i en flexibel plastmantel. Dess flexibilitet och storlek kan vara fördelaktigt under installationen.

UTP-kabel använder inte skärmning för att motverka effekterna av EMI och RFI. Istället har kabeldesigners upptäckt andra sätt att begränsa den negativa effekten av överhörning:

  • Cancellation – När två ledningar i en elektrisk krets placeras nära varandra är deras magnetiska fält raka motsatsen till varandra. Därför annulleras (cancellation) de två magnetfälten varandra och tar även ut eventuella externa EMI- och RFI-signaler.
  • Variering av antal tvinningar per ledningspar – För att ytterligare förstärka annulleringseffekten av parade kretsledningar, varierar designers antal tvinningar för varje ledningspar i en kabel. UTP-kabel måste följa exakta specifikationer som styr hur många tvinningar som tillåts per meter kabel. Lägg märke till i figuren att det orange/orange vita paret vrids mindre än det blå/blåvita paret. Varje färgat par vrids ett olika antal gånger.
Bild 1: Tvinnade UTP-nätverkskablar

UTP kabelstandarder

UTP-kablar överensstämmer med de standarder som gemensamt fastställts av TIA/EIA. Specifikt anger TIA/EIA-568 kommersiella kabelstandarder för LAN-installationer och är den standard som oftast används i LAN-kabelmiljöer. Några av de definierade elementen är följande:

  • Kabeltyper
  • Kabellängder
  • Kontakter
  • Kabelavslutning

Kabelkategorier

Metoder för att testa kabel
De elektriska egenskaperna hos kopparkablar definieras av Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE delar TP-kablar in i kategorier baserat på deras bandbreddshastigheter.

Category Data Rate Max. Length Application
CAT5 Up to 100 Mbps 100 m Ethernet, FastEthernet, Token Ring
CAT5e Up to 1 Gbps 100 m Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet
CAT6 Up to 10 Gbps 100 m GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 m)
CAT6a Up to 10 Gbps 100 m GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 m)
CAT7 Up to 10 Gbps 100 m GigabitEthernet, 10G Ethernet (100 m)

Punkter i tabeller indikerar att de finns ytterligare kategorier exempelvis kategori 3 som användes för röstöverföringar. Kategori 8 stödjer upp till 40 Gbps. I dagens nätverk den minimala kategorin som kan användas är 5e, annars kategori 6 rekommenderas.

Raka och korskopplade UTP-kablar

Bild 2: RJ45 kontakter till änderna

Det är en stor fördel att skarva TP nätverkskablar för att matcha nätverksmaskiners olika anslutningskrav. Det går att skarva som raka eller som korskopplade beroende av syftet. Kontakten RJ45 fästas i kabelns varsin enda på olika sätt i enlighet med standarder T569A och T568B.

Bild 3: Kabelstandarder
  • Raka TP-nätverkskablar (straight-through) har bägge ändarna antingen T568A eller T568B (T568A===T568A eller T568B===T568B). Dessa kablar användas för att koppla ihop olika typer av nätverksenheter exempelvis router till switch eller dator till switch.
  • Korskopplade TP-nätverkskablar (crossover) har olika änderna, det vill säga på den ena T568A och på den andra T568B eller tvärtom. Korskopplade TP-nätverkskablar används för att koppla ihop lika typer av nätverksenheter exempelvis switch till switch eller router till router eller dator till router (som anses vara en typ av dator).

Korskopplade TP-nätverkskablar anses nu vara äldre eftersom nuvarande nätverkskort använder funktionen auto-MDIX för att automatiskt identifiera kabeltypen och göra den interna anslutningen.
Obs! En annan typ av kabel är en överrullningskabel (rollover), som är Ciscos patentskyddade. Den används för att ansluta en dator till en router eller switch-konsolport.

Bild 4: Konsolkabel – rollover