Dynamisk routing

Dynamisk routing används i stora nätverk som består av flera mindre nätverk. Nätverkstrafik mellan stora nätverk hanteras med externa routing-protokoll (EGP) medan de mindre nätverk hanterar nätverkstrafik mellan dem med interna routing-protokoll (IGP). Interna och externa routing-protokoll kan definieras antingen som statiska eller dynamiska protokoll.

IGP dynamiska routing-protokoll grupperas på engelska som Distance Vector och Link State.

Bild 1: Dynamisk routing

Syfte med dynamiska routing-protokoll

Syftet med dynamiska routing-protokoll är att routrar växlar information (uppdateringar) med varandra så att de får information om andra nätverk och att routrar har aktuella routing-databaser (datastruktur). Utifrån routing-databaser byggs upp olika tabeller exempelvis routing-tabellen. En uppdaterad routing-tabell i routrars RAM-minne underlättar val av bästa vägen till destinationer. Varje dynamisk routing-protokoll har inbyggt ett routing-algoritm som styr routers arbetssätt i beslutet av bästa vägen till destinationer.

Så här fungerar dynamiska routing-protokoll

Metoden för att åstadkomma till syftet varierar beroende på specifika protokoll. Men generellt fungerar dynamiska routing-protokoll som följande:

  • Routrar skickar och tar emot meddelande ut genom deras interface
  • Routrar som använder samma routing-protokoll delar med varandra routing-information
  • Routrar hjälper varandra för att lära sig om avlägsna nätverk
  • När en router detekterar någon ändring i nätverkstopologin meddelar detta till alla närliggande routrar så att dessa routrar vidarebefordrar samma meddelande till andra routrar.

Autonomous System nätverk

Ett AS nätverk (samling av nätverk) administreras av enskilda organisationer. Normalt grupperas institutioner, skolor, universitet, företag och andra organisationer. Precis som IPv4 adresser finns det privata (64512 to 65534) och publika AS nätverk. Ett svenks publik AS nätverk är WINEASY.

Ett AS nätverk identifieras med ett nummer känd som Autonomous Systems Number som administreras av IANA. Detta nummer genereras med 16-bitar (65 536 stycken) som utökades upp till 32 bitar. Idag anses ASN vara 32 bitar eller 4-byte identifikationsnummer, men i bruk behålls fortfarande skillnaden mellan 2-byte och 4-byte format.

Kommunikationen mellan AS-nätverk görs med EGP routing-protokoll. Det finns bara ett EGP protokoll, BGP eller Border Gateway Protocol.

Kommunikationen mellan nätverk inom ett AS-nätverk kan göras med RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS

Bild 2: IGP och EGP routing

IGP är routing-protokollet som användes för att dirigera datatrafiken mellan grupperade nätverk inom AS nätverket. Däremot EGP är routingprotokollet som används för kommunikation mellan AS nätverk. BGP är ett routingprotokoll som fungerar i enlighet med EGP (samlingsnamn). Normalt använder internet leverantörer BGP för kommunikation emellan.