Exempel 1.1

Det är nu vi får börja jobba med Packet Tracer och bygga en nätverksmiljö. Detta kan göras i flera steg:

 1. Placerat längst ned till vänster hittar du alla nätverkskomponenter som du kan använda för att konstruera din nätverksmiljö. Klicka nu på ’End Devices’
 2. Håll ned höger Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på en stationär dator (PC). Därefter klickar du sex gånger för att placera sex datorer på den tomma arbetsplatsen.
 3. Du klickar nu på ”Network Devices” och därefter på på ikonen som representerar switchar. Välj modellen 2960:
 4. Nu ska du ansluta datorerna till sina respektive switchar. Klicka på ’Connections’ och välj kabeltypen ’Straight-Through’.
 5. För att ansluta datorerna till switcharna klickar du nu på en dator och väljer ”FastEthernet0” och direkt efter klickar du på switchen och väljer någon port, till exempel ”FastEthernet0/1”. Gör det samma med alla andra datorer så får du följande resultat:
  • Du kanske behöver justera utseende. Detta kan göras genom att klicka på ”Options” och därefter välja ”Preferences”
  • Se till att ha exakt samma inställningar som jag visar på bilden nedan. Observera att det finns fler inställningar men du ändrar inte dem.
 6. Här är det dags att identifiera varje komponent. Varje switch, tillsammans med sina anslutna nätverksenheter, utgör ett LAN i sin minsta form. Varje LAN bör ha ett namn och i denna laboration benämns som: Teknik-1, Teknik-2, Teknik-3. För att göra detta klickar du först på ”Place Note” och sedan på önskad plats i arbetsytan. Skriv namnet och formatera texten enligt bilden nedan:
 7. Gör samma anteckningar med nätverksadresserna för varje LAN. Nätverksadresserna hämtar du från laborationen där en nätverksadress har segmenterats. Resultatet bör se ut så här:

Nu är vi klara med nätverket till vänster. Observera att detta nätverk har segmenterats. Vi kommer att fortsätta att bygga topologin i kommande laborationer och då får vi börja med att adressera datorerna (hosts).