Exempel 2

Ett intressant exempel där ett relativt stort nätverkstopologi konfigureras med enkla IOS-kommando. Återigen sker en ruttaggregering, mest orsakad av IP-adressering.

Nätverkstopologi

Routrarna är 9 stycken, switchar är också 9 och i detta nätverkstopologi konfigureras RIP version 2.

Konfigurering

Det gäller alla routrar:

 • RX(config)# router RIP
 • RX(config-router)# version 2
 • RX(config-router)# no auto-summary
 • RX(config-router)# network 192.168.110.0
 • RX(config-router)# end
 • RX# show ip route rip

Kommandot network 192.168.110.0 är en aggregerad rutt med prefix /24 eller en uppdelning av nätverksadressen 192.168.110.0 i 16 nätverksadresser.

 • 192.168.110.0 – – – – – – –  0000 0000
 • 192.168.110.16 – – – – – –   0001 0000
 • 192.168.110.32 – – – – – –   0010 0000
 • 192.168.110.48 – – – – – –   0011 0000
 • 192.168.110.64 – – – – – –   0100 0000
 • 192.168.110.80 – – – – – –   0101 0000
 • 192.168.110.96 – – – – – –   0110 0000
 • 192.168.110.112 – – – – – – 0111 0000
 • 192.168.110.128 – – – – – – 1000 0000
 • 192.168.110.144 – – – – – – 1001 0000
 • 192.168.110.160 – – – – – – 1010 0000
 • 192.168.110.176 – – – – – – 1011 0000
 • 192.168.110.192 – – – – – – 1100 0000
 • 192.168.110.208 – – – – – – 1101 0000
 • 192.168.110.224 – – – – – – 1110 0000
 • 192.168.110.240 – – – – – – 1111 0000