CIDR och VLSM

Ett nätverk som består av flera delnät där delnäten har olika nätmasker är känd som classless nätverk. Ett sådant nätverk definieras inom konceptet CIDR, Classless Inter-Domain Routing, därav namnet. CIDR använder Variabel längd på nätmasken (VLSM) metod. Det innebär att delnät i ett nätverk får adresseras med olika nätmask. Metoden går ut på dela inklusive delnät i ännu mindre delnät i enlighet med antal host per delnät.

Nätverksuppdelning med VLSM

Metoden illustreras med hjälp av ett exempel på ett nätverk som består av fyra delnät: Corporate HQ med 500 host, Sales Office med 200 host, HR Office med 50 host, och Legal Office med 20 host. Legal Office, Sales Office och HR Office ska anslutas till Corporate HQ via länkar mellan routrarna (tre delnät till)

IP-adressanalys

 • nätverksadressen 172.16.0.0 /22 är en klass B som har prefix /16
 • den ursprungliga nätverksadressen har delats upp med /22 (6 host-bitar till)
 • 26 = 64 nätverksadresser
 • segmenteringssteg kan identifieras så här N.N.nnnn nnhh.H det vill säga 4
 • den totala antal HA = 210 = 1024
 • 172.16.0.0 (används i exemplet)
 • 172.16.4.0 och så vidare

VLSM metod

 1. Total antal host i nätverket: 500 + 200 + 50 + 20 + 2 + 2 + 2 = 776 hostadresser (ca. 800 st.). Den tilldelade nätverksadressen med prefix /22 ger 1022 HA
 2. Storleksordning från största till minsta:
  • Corporate HQ 500
  • Sales Office 200
  • HR Office 50
  • Legal Office 20
  • WAN1 2
  • WAN2 2
  • WAN3 2
 3. Corporate HQ 500 host-adresser
  1. Uppställning: 2x – 2 ≥ 500; x = 9; 29 – 2 ≥ 500; 512 -2 = 510 giltiga hostadresser med 9 host-bitar
  2. Nätverksprefix: 32 – 9 = 23, det vill säga /22 + 1 = /23 vilket ger nätmask 255.255.254.0
  3. Antal nätverksadresser: 21 = 2
  4. Segmenteringssteg: 256 – 254 = 2 eller N.N.nnnn nnnh.H
  5. Delnätadresser:
   • 172.16.0.0/23 tilldelas till Corporate HQ med HA-intervall: 172.16.0.1 – 172.16.1.254 och BA 172.16.1.255
   • 172.16.2.0/23 fortsätter att delas upp
 4. Sales Office 200 host-adresser. Nätverksadressen att dela upp 172.16.2.0/23
  1. Uppställning: 2x – 2 ≥ 200; x = 8; 28 – 2 ≥ 200; 256 -2 = 254 giltiga hostadresser med 8 host-bitar
  2. Nätverksprefix: 32 – 8 = 24, det vill säga /23 + 1 = /24 vilket ger nätmask 255.255.255.0
  3. Antal nätverksadresser: 21 = 2
  4. Segmenteringssteg: 256 – 255 = 1 eller N.N.nnnn nnnn.H
  5. Delnätadresser:
   • 172.16.2.0/24 tilldelas till Sales Office med HA-intervall 172.16.2.1 – 172.16.2.254 och BA 172.16.2.255
   • 172.16.3.0/24 fortsätter att delas upp
 5. HR Office 50 host-adresser. Nätverksadressen att dela upp 172.16.3.0/24
  1. Uppställning: 2x – 2 ≥ 50; x = 6; 26 – 2 ≥ 50; 64 -2 = 62 giltiga hostadresser med 6 host-bitar
  2. Nätverksprefix: 32 – 6 = 26, det vill säga /24 + 2 = /26 vilket ger nätmask 255.255.255.192
  3. Antal delnätadresser: 22 = 4
  4. Segmenteringssteg: 256 – 192 = 64 eller N.N.N.nnhh hhhh
  5. Delnätadresser:
   • 172.16.3.0/26 tilldelas till HR Office med HA-intervall 172.16.3.1 – 172.16.3.62 och BA 172.16.3.63
   • 172.16.3.64/26 fortsätter delas upp
   • 172.16.3.128/26 reserv
   • 172.16.3.192/26 reserv
 6. Legal Office 20 host-adresserNätverksadressen att dela upp: 172.16.3.64/26
  1. Uppställning: 2x – 2 ≥ 20; x = 5; 25 – 2 ≥ 20; 32 – 2 = 30 giltiga hostadresser med 5 host-bitar
  2. Nätverksprefix: 32 – 5 = 27, det vill säga /26 + 1 = /27 vilket ger nätmask 255.255.255.224
  3. Antal delnätadresser: 21 = 2
  4. Segmenteringssteg: 256 – 224 = 32 eller N.N.N.nnnh hhhh
  5. Delnätadresser:
   • 172.16.3.64/27 tilldelas till Legal Office med HA-intervall 172.16.3.65 – 172.16.3.94 och BA 172.16.3.95
   • 172.16.3.96/27 fortsätter delas upp
 7. WAN länkar med 2 host-adresser var och enNätverksadressen att dela upp: 172.16.3.96/27
  1. Uppställning: 2x – 2 ≥ 2; x = 2; 22 – 2 = 2; 4 – 2 = 2 giltiga hostadresser med 2 host-bitar
  2. Nätverksprefix: 32 – 2 = 30, det vill säga /27 + 3 = /30 vilket ger nätmask 255.255.255.252
  3. Antal nätverksadresser: 23 = 8
  4. Segmenteringssteg: 256 – 252 = 4 eller N.N.N.nnnn nnhh
  5. Delnätadresser:
   • 172.16.3.96/30 tilldelas till länk HQ – HR med HA-intervall 172.16.3.97 – 172.16.3.98 och BA 172.16.3.99
   • 172.16.3.100/30 tilldelas till länk HQ – Sales Office med HA-intervall 172.16.3.101 – 172.16.3.102 och BA 172.16.3.103
   • 172.16.3.104/30 tilldelas till länk HQ – Legal Office med HA-intervall 172.16.3.105 – 172.16.3.106 och BA 172.16.3.107
   • Resterande länk-adresser reserveras 172.16.3.108/30, 172.16.3.112/30, 172.16.3.116/30, 172.16.3.120/30, och 172.16.3.124

Enligt alla uträkningar ovan har varje nätverk dimensionerats med någorlunda mängden av host-adresser. Vi kan inte undvika att ha några host-adresser över på varje delnät, de kan alltid användas senare eftersom ett nätverk tenderar oftast att växa större. Vi kan också notera att varje delnät har en egen nätmask.