A8:Nätverkstyper – VLAN 1

I PTA 6 konfigurerade vi nätverkstopologi nedan:

Servern dns1 var i ett separat LAN, men vi hittade inte en router med fyra LAN Ethernet interface och därför flyttade vi servern till LAN 172.17.8.0 /22. Det var en lösning men inte den bästa och i denna PTA använder vi virtuella nätverk med syfte att reducera hårdvara (mindre antal switchar), effektivisera IP-adressering och implementera routing. Detta kräver några ändringar i topologin.

 • Till vänster placeras domänen ng.se med underdomäner: Technicians, Developers och Designers
  • LAN Technicians: tech.ng.se
  • LAN Developers: dev.ng.se
  • LAN Designers: des.ng.se
 • Till höger placeras domänen diginto.se med underdomäner: Research, Production, Sales
  • LAN Research: res.diginto.se
  • LAN Production: pro.diginto.se
  • LAN Sales: sal.diginto.se
 • Vi effektiviserar IP-adressering genom att använda enbart nätverksadressen 172.16.0.0 /22 som delas upp vidare så att det resulterar i fyra delnät.
  • 172.16.0.0 /24 Reserv
  • 172.16.1.0 /24 tilldelas till NG
  • 172.16.2.0 /24 tilldelas till Diginto
  • 172.16.3.0 /24 Reserv
 • Nätverksadressen 172.16.1.0 /24 delas upp så att fyra VLAN kan adresseras
  • 172.16.1.0 /26     med HA-intervall: 172.16.1.1 – 172.16.1.62 tilldelas till VLAN 10 Nacore
  • 172.16.1.64 /26   med HA-intervall:  172.16.1.65 – 172.16.1.126 till VLAN 30 Technicians
  • 172.16.1.128 /26 med HA-intervall:  172.16.1.129 – 172.16.1.190 till VLAN 50 Developers
  • 172.16.1.192 /26 med HA-intervall:  172.16.1.193 – 172.16.1.254 till VLAN 70 Designers
 • Nätverksadressen 172.16.2.0 /24 delas upp så att fyra VLAN kan adresseras
  • 172.16.2.0 /26     med HA-intervall: 172.16.2.1 – 172.16.2.62 tilldelas till VLAN 20 Dicore
  • 172.16.2.64 /26   med HA-intervall:  172.16.2.65 – 172.16.2.126 till VLAN 40 Research
  • 172.16.2.128 /26 med HA-intervall:  172.16.2.129 – 172.16.2.190 till VLAN 60 Production
  • 172.16.2.192 /26 med HA-intervall:  172.16.2.193 – 172.16.2.254 till VLAN 80 Sales
 • R1 och R2 konfigureras också som DHCP server därmed servrarna ns1 kör endast DNS och HTTP nätverkstjänster.

PTA 8 bygger på genomgångar om VLAN, inter VLAN, nätverkstjänster DHCP, DNS, HTTP, nätverksuppdelning och routing.

Topologi
Instruktioner

 1. Grundkonfigurationer på switchar och routrar (hostname, no ip domain-lookup, enable secret, console 0, vty 0 4, login, logging synchronous, och banner.
 2. VLAN konfigureringar på switchen NSW1
 3. VLAN konfigureringar på switchen DSW1
 4. R1 konfigureringar: IP-adressering, Inter VLAN, DHCP server
 5. R2 konfigureringar: IP-adressering, Inter VLAN, DHCP server
 6. IP routing på R1 router
 7. IP routing på R2 router
 8. Verifiera och spara konfigurationer på routrar
 9. IP-adressera alla PC via DHCP
 10. Konfigurera DNS server och dess poster (DNS records: NS, A, www.ng.se, www.diginto.se)
 11. Konfigurera hemsidorna
 12. Verifieringar och felsökningar.
 1. VLAN konfigureringar på switchen NSW1
  • NSW1# configure terminal
  • NSW1(config)# vlan 10
  • NSW1(config-vlan)# name Nacore
  • NSW1(config-vlan)# exit
  • NSW1(config)# vlan 30
  • NSW1(config-vlan)# name Technicians
  • NSW1(config-vlan)# exit
  • NSW1(config)# vlan 50
  • NSW1(config-vlan)# name Developers
  • NSW1(config-vlan)# exit
  • NSW1(config)# vlan 70
  • NSW1(config-vlan)# name Designers
  • NSW1(config-vlan)# exit
  • NSW1(config)# interface range fa0/1 – 5
  • NSW1(config-if-range)# switchport mode access
  • NSW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
  • NSW1(config-if-range)# exit
  • NSW1(config)# interface range fa0/6 – 10
  • NSW1(config-if-range)# switchport mode access
  • NSW1(config-if-range)# switchport access vlan 30
  • NSW1(config-if-range)# exit
  • NSW1(config)# interface range fa0/11 – 15
  • NSW1(config-if-range)# switchport mode access
  • NSW1(config-if-range)# switchport access vlan 50
  • NSW1(config-if-range)# exit
  • NSW1(config)# interface range fa0/16 – 20
  • NSW1(config-if-range)# switchport mode access
  • NSW1(config-if-range)# switchport access vlan 70
  • NSW1(config-if-range)# exit
  • NSW1(config)# interface g0/1
  • NSW1(config-if)# switchport mode trunk
  • NSW1(config-if)# end
  • NSW1# show vlan brief
  • NSW1# copy running-config startup-config 
 1. VLAN konfigureringar på switchen DSW1
  • DSW1# configure terminal
  • DSW1(config)# vlan 20
  • DSW1(config-vlan)# name Dicore
  • DSW1(config-vlan)# exit
  • DSW1(config)# vlan 40
  • DSW1(config-vlan)# name Research
  • DSW1(config-vlan)# exit
  • DSW1(config)# vlan 60
  • DSW1(config-vlan)# name Production
  • DSW1(config-vlan)# exit
  • DSW1(config)# vlan 70
  • DSW1(config-vlan)# name Sales
  • DSW1(config-vlan)# exit
  • DSW1(config)# interface range fa0/1 – 5
  • DSW1(config-if-range)# switchport mode access
  • DSW1(config-if-range)# switchport access vlan 20
  • DSW1(config-if-range)# exit
  • DSW1(config)# interface range fa0/6 – 10
  • DSW1(config-if-range)# switchport mode access
  • DSW1(config-if-range)# switchport access vlan 40
  • DSW1(config-if-range)# exit
  • DSW1(config)# interface range fa0/11 – 15
  • DSW1(config-if-range)# switchport mode access
  • DSW1(config-if-range)# switchport access vlan 60
  • DSW1(config-if-range)# exit
  • DSW1(config)# interface range fa0/16 – 20
  • DSW1(config-if-range)# switchport mode access
  • DSW1(config-if-range)# switchport access vlan 80
  • DSW1(config-if-range)# exit
  • DSW1(config)# interface g0/1
  • DSW1(config-if)# switchport mode trunk
  • DSW1(config-if)# end
  • DSW1# show vlan brief
  • DSW1# copy running-config startup-config 
 1. R1 konfigureringar
  • R1# configure terminal
  • R1(config)# interface Gig0/1
  • R1(config-if)# description Connected to VLAN 10 30 50 70
  • R1(config-if)# shutdown
  • R1(config-if)# exit
  • R1(config)# interface g0/1.10
  • R1(config-subif)# description Connected to VLAN 10 Nacore
  • R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
  • R1(config-subif)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.192
   R1(config-subif)# exit
  • R1(config)# interface g0/1.30
  • R1(config-subif)# description Connected to VLAN 30 Technicians
  • R1(config-subif)# encapsulation dot1q 30
  • R1(config-subif)# ip address 172.16.1.65 255.255.255.192
   R1(config-subif)# exit
  • R1(config)# interface g0/1.50
  • R1(config-subif)# description Connected to VLAN 50 Developers
  • R1(config-subif)# encapsulation dot1q 50
  • R1(config-subif)# ip address 172.16.1.129 255.255.255.192
   R1(config-subif)# exit
  • R1(config)# interface g0/1.70
  • R1(config-subif)# description Connected to VLAN 70 Designers
  • R1(config-subif)# encapsulation dot1q 70
  • R1(config-subif)# ip address 172.16.1.193 255.255.255.192
  • R1(config-subif)# exit
  • R1(config)# interface g0/1
  • R1(config-if)# no shutdown
  • R1(config-if)# exit
  • R1(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.1.65  172.16.1.75
  • R1(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.1.129  172.16.1.139
  • R1(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.1.193  172.16.1.203
  • R1(config)# ip dhcp pool TechniciansPool
  • R1(config-dhcp)# network 172.16.1.64 255.255.255.192
  • R1(config-dhcp)# default-router 172.16.1.65
  • R1(config-dhcp)# dns-server 172.16.1.5
  • R1(config-dhcp)# domain-name technicians.ng.se
  • R1(config-dhcp)# exit
  • R1(config)# ip dhcp pool DevelopersPool
  • R1(config-dhcp)# network 172.16.1.128 255.255.255.192
  • R1(config-dhcp)# default-router 172.16.1.129
  • R1(config-dhcp)# dns-server 172.16.1.5
  • R1(config-dhcp)# domain-name developers.ng.se
  • R1(config-dhcp)# exit
  • R1(config)# ip dhcp pool DesignersPool
  • R1(config-dhcp)# network 172.16.1.192 255.255.255.192
  • R1(config-dhcp)# default-router 172.16.1.193
  • R1(config-dhcp)# dns-server 172.16.1.5
  • R1(config-dhcp)# domain-name designers.ng.se
  • R1(config-dhcp)# exit
  • R1(config)# interface s0/0/0
  • R1(config-if)# description DCE Connected to R2
  • R1(config-if)# clock rate 2000000
  • R1(config-if)# ip address 221.2.0.1 255.255.255.252
  • R1(config-if)# no shutdown
  • R1(config-if)# end
  • R1# show ip interface brief
  • R1# show ip dhcp pool
  • R1# copy running-config startup-config
 1. R2 konfigureringar
  • R2# configure terminal
  • R2(config)# interface Gig0/1
  • R2(config-if)# description Connected to VLAN 20 40 60 80
  • R2(config-if)# shutdown
  • R2(config-if)# exit
  • R2(config)# interface g0/1.20
  • R2(config-subif)# description Connected to VLAN 20 Dicore
  • R2(config-subif)# encapsulation dot1q 20
  • R2(config-subif)# ip address 172.16.2.1  255.255.255.192
  • R2(config-subif)# exit
  • R2(config)# interface g0/1.40
  • R2(config-subif)# description Connected to VLAN 40 Research
  • R2(config-subif)# encapsulation dot1q 40
  • R2(config-subif)# ip address 172.16.2.65 255.255.255.192
  • R2(config-subif)# exit
  • R2(config)# interface g0/1.60
  • R2(config-subif)# description Connected to VLAN 60 Production
  • R2(config-subif)# encapsulation dot1q 60
  • R2(config-subif)# ip address 172.16.2.129 255.255.255.192
  • R2(config-subif)# exit
  • R2(config)# interface g0/1.80
  • R2(config-subif)# description Connected to VLAN 80 Sales
  • R2(config-subif)# encapsulation dot1q 80
  • R2(config-subif)# ip address 172.16.2.193 255.255.255.192
  • R2(config-subif)# exit
  • R2(config)# interface g0/1
  • R2(config-if)# no shutdown
  • R2(config-if)# exit
  • R2(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.2.65  172.16.2.75
  • R2(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.2.129  172.16.2.139
  • R2(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.2.193  172.16.2.203
  • R2(config)# ip dhcp pool ResearchPool
  • R2(config-dhcp)# network 172.16.2.64 255.255.255.192
  • R2(config-dhcp)# default-router 172.16.2.65
  • R2(config-dhcp)# dns-server 172.16.2.5
  • R2(config-dhcp)# domain-name research.diginto.se
  • R2(config-dhcp)# exit
  • R2(config)# ip dhcp pool ProductionPool
  • R2(config-dhcp)# network 172.16.2.128 255.255.255.192
  • R2(config-dhcp)# default-router 172.16.2.129
  • R2(config-dhcp)# dns-server 172.16.2.5
  • R2(config-dhcp)# domain-name production.diginto.se
  • R2(config-dhcp)# exit
  • R2(config)# ip dhcp pool SalesPool
  • R2(config-dhcp)# network 172.16.2.192 255.255.255.192
  • R2(config-dhcp)# default-router 172.16.2.193
  • R2(config-dhcp)# dns-server 172.16.2.5
  • R2(config-dhcp)# domain-name sales.diginto.se
  • R2(config-dhcp)# exit
  • R2(config)# interface s0/0/0
  • R2(config-if)# description Connected to R1
  • R2(config-if)# ip address 221.2.0.2 255.255.255.252
  • R2(config-if)# no shutdown
  • R2(config-if)# end
  • R2# show ip interface brief
  • R2# show ip dhcp pool
  • R2# copy running-config startup-config
 1. IP routing på R1 router
  • R1# configure terminal
  • R1(config)# ip route 172.16.2.0  255.255.255.192  221.2.0.2
  • R1(config)# ip route 172.16.2.64  255.255.255.192 221.2.0.2
  • R1(config)# ip route 172.16.2.128  255.255.255.192 221.2.0.2
  • R1(config)# ip route 172.16.2.192  255.255.255.192 221.2.0.2
 1. IP routing på R2 router 
  • R2# configure terminal
  • R2(config)# ip route 172.16.1.0  255.255.255.192 221.2.0.1
  • R2(config)# ip route 172.16.1.64  255.255.255.192 221.2.0.1
  • R2(config)# ip route 172.16.1.128  255.255.255.192 221.2.0.1
  • R2(config)# ip route 172.16.1.192  255.255.255.192 221.2.0.1
 1. Verifiera och spara konfigurationer på routrar med kommandon
  • Router# show ip interface brief
  • Router# show ip route static
  • Router# show running-config
  • Router# copy running-config startup-config 
 1. IP-adressera alla PC via DHCP
 2. Konfigurera DNS server och dess poster (DNS records: NS, A, www.ng.se, www.diginto.se)
 3. Konfigurera hemsidorna
 4. Verifieringar. Här ska verifieras att IP-kommunikation och nätverkstjänster DHCP, DNS samt HTTP fungerar, annars i felsökning kan användas olika kommando:
  • från PC exekvera kommando ipconfig, ipconfig /all, ping, tracert , nslookup
  • på router exekvera kommando show ip interface brief, show ip dhcp pool, show ip route static, ping och tracer (inte tracert)
  • i fall du vill ta bort felaktiga konfigureringar använd det magiska ordet no, till exempel Router(config-if)#no ip address 172.165.0.1 255.255.252.0 eller
   Router(config)# no ip route 172.165.0.0 255.0.0.0

Labben klar!

Labben klar!