RIP och statiska route

Routing Information Protocol (RIP) är ett distansvektor routing-protokoll som inte används i moderna nätverk, men utmärk protokoll för studera hur dynamiska routing-protokoll fungerar. Med några kommando växlar routrar routing-information med varandra.

Studera topologin nedan:

Bild 1: Dynamiskt routing-protokoll RIP

Routrar R1, R2 och R3 har egna direkt anslutna nätverk. Till en början fylls routing-tabellen endast med direkt anslutna nätverk därmed routrarnas routing-tabell innehåller följande:

  • R1 ser endast två nätverk: 192.168.1.0 och 192.168.2.0
  • R2 ser endast tre nätverk: 192.168.2.0, 192.168.3.0 och 192.168.4.0
  • R3 ser endast två nätverk: 192.168.4.0 och 192.168.5.0

För att routrarna ska växla information med varandra aktiveras RIP på varje router med kommandot router rip i den globala konfigurationsläget. Därefter anges de direkt anslutna nätverk med kommando network.

Propagera en default route

Dynamiska routing-protokoll gör att routrar delar med varandra routing-information helt automatiskt. Men vad händer när det finns behov av statiska route i ett nätverk? Hanteringen av statiska route och dynamiska routing-protokoll demonstreras med topologin som visas nedan (samma som ovan men en router till):

Bild 2: Propagera en default statisk route

Konfigurationer

I flera routing-protokoll kan du använda kommandot default-information originate för att propagera statiska route exempelvis statisk default route. I RIP kan också användas kommandot redistribute static metric xx där xx är flera så kallade k-värde.

Ifall RIPv2 har aktiverats och om man vill tillbaka till RIPv1 kan det följande exekveras. Observera att RIPv2 ska aktiveras av och samtidigt version 1 aktiveras.

  • R2(config)# router rip
  • R2(config-router)# no version
  • R2(config-router)# end
  • R2# show ip route rip