Exempel 1.2

När man adresserar ett nätverk och dess komponenter är det viktigt att ha en IP-plan, en detaljerad plan som visar vad för nätverksadresser, nätmasker, standard-gateways och DNS-servrar som ska användas. I exemplet vi jobbar med skulle en sådan plan se ut enligt följande:

  • LAN Teknik 172.16.1.0 /24 segmenterades till /26
  • LAN Natur 192.168.1.0/25 segmenterades till /27
IP-plan för LAN Teknik och LAN Natur
LAN Nätverksadress Prefix HA-intervall Broadcast
Teknik-1 172.16.1.0 26 172.16.1.1 – 172.16.1.62 172.16.1.63
Teknik-2 172.16.1.64 26 172.16.1.65 – 172.16.1.126 172.16.1.127
Teknik-3 172.16.1.128 26 172.16.1.129 – 172.16.1.190 172.16.1.191
Reserverad 172.16.1.192 26 172.16.1.193 – 172.16.1.254 172.16.1.255
Natur-1 192.168.1.0 27 192.168.1.1 – 192.168.1.30 192.168.1.31
Natur-2 192.168.1.32 27 192.168.1.33 – 192.168.1.62 192.168.1.63
Natur-3 192.168.1.64 27 192.168.1.65 – 192.168.1.94 192.168.1.95
Reserverad 192.168.1.96 27 192.168.1.97 – 192.168.1.126 192.168.1.127

.

Som praxis tilldelas den första IP-adressen till ”Default Gateway” (router-interfacet anslutet till LAN:et), medan datorerna kan tilldelas valfria IP-adresser inom respektive intervall.

För att göra lättare felsökning adresseras datorer som följande:

  • Teknik-1: 172.16.1.11 och 172.16.1.12
  • Teknik-2: 172.16.1.71 och 172.16.1.72
  • Teknik-3: 172.16.1.131 och 172.16.1.132
  • Natur-1: 192.168.1.21 och 192.168.1.22
  • Natur-2: 192.168.1.41 och 192.168.1.42
  • Natur-3: 192.168.1.81 och 192.168.1.82

Klicka på en dator i Teknik-1. Klicka på ”Desktop” och sedan på ”IP Configuration” för att konfigurera adressuppgifterna enligt bilden nedan. Det är inte nödvändigt att spara dina inställningar, de sparas automatiskt.

Fortsätt sedan med att adressera alla andra datorer med korrekta IP-adresser och nätmasker. Klicka sedan på datorn som har adressen 172.16.1.11 och välj ”Desktop” och sedan ”Command Prompt” för att öppna kommandotolken.

Kör kommandot ”ipconfig” för att bekräfta IP-uppgifterna och sedan kommandot ”ping 172.16.1.12” för att testa anslutningen. Gör det samma med de resterande datorerna.

Du bör vara uppmärksam på följande punkter:

  • Datorerna kan endast kommunicera med varandra inom samma LAN. Det beror på att switchar inte har några funktioner för att hantera IP-adresser och ännu mindre för att dirigera nätverkstrafik mellan olika delnät.
  • Datorerna har inte tilldelats en IP-adress för ”Default Gateway” (router), så vi måste införa en router i vår nätverkstopologi. Detta innebär att vi introducerar fler begrepp och kräver ytterligare IP-adressering, denna gång för de olika interface routern används.