Exempel 1.4

I det här avsnittet tittar vi på hur ett IP-paket tar sig genom nätverket, från start (source) till mål (destination). Vi försöker skicka ett paket från ett datornätverk kallat ”Teknik-1” till ett annat nätverk som heter ”Natur-1”. För att göra detta behöver paketet passera genom en router som fungerar som en sorts vägvisare för nätverkstrafiken.

Först ska vi adressera de seriella interface på R1 och R2. Länken mellan routrarna är 209.65.100.4/30:

 • R1>enable
 • R1# configure terminal
 • R1(config)# interface s0/0/0
 • R1(config-if)# description DCE connected to R2
 • R1(config-if)# clock rate 2000000
 • R1(config-if)# ip address 209.65.100.5 255.255.255.252
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R1(config-if)# end
 • R1# copy running-config startup-config
 • R1# exit

Nu router R2

 • R2>enable
 • R2# configure terminal
 • R2(config)# interface s0/0/0
 • R2(config-if)# description DCE connected to R2
 • R2(config-if)# clock rate 2000000
 • R2(config-if)# ip address 209.65.100.5 255.255.255.252
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config-if)# end
 • R2# copy running-config startup-config
 • R2# exit

Routing

Vägen till den andra sidan av nätverket är blockerad av routern R1. Varför kan inte R1 skicka paketet vidare? Det beror på att routern behöver veta vägen till destinationen. Det finns två sätt för routern att lära sig detta: antingen manuellt programmeras in adressuppgifterna för varje destination, eller att använda ett slags routing-system som automatiskt uppdaterar routers kunskap om nätverket.

För att förklara det bättre kan vi säga att när vi väljer att göra detta manuellt, måste vi explicit berätta för routern vart paketet ska skickas. Innan vi kan göra det behöver vi dock se till att de grundläggande konfigurationerna och IP-adresseringen på router-interfacen är korrekt inställda. Det är först när alla router-interfacen har tilldelats rätt IP-adresser som vi kan börja programmera in routing-informationen.

Router R1

 • R1> enable
 • R1# configure terminal
 • R1(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.224 209.65.100.6
 • R1(config)# ip route 172.16.1.32 255.255.255.224 209.65.100.6
 • R1(config)# ip route 172.16.1.64 255.255.255.224 209.65.100.6
 • R1(config)# end
 • R1# copy running-config startup-config
 • R1# exit

Router R2

 • R2> enable
 • R2# configure terminal
 • R2(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.224 209.65.100.6
 • R2(config)# ip route 172.16.1.32 255.255.255.224 209.65.100.6
 • R2(config)# ip route 172.16.1.64 255.255.255.224 209.65.100.6
 • R2(config)# end
 • R2# copy running-config startup-config
 • R2# exit

Under arbete . . . . .