Praktiska prov – IP adressering

Här ska adresseras nätverket till vänster i det praktiska provet.

 

Alternativ 1

I detta alternativ används enbart en nätverksadress för att adressera alla nätverk på vänster sida av nätverkstopologin.

Adressen att segmentera är: 192.168.0.0 /24, därmed nätmasken är 255.255.255.0 och att antal datorer (HA) i detta nätverk (som helhet) är 2^8 – 2 = 256 – 2 = 254 HA.

Vi här 6 nätverk att adressera:

 • Två anslutna till MGR1
 • Två anslutna till MGR2
 • Ett mellan MGR1 och EDGER1
 • Ett mellan MGR2 och EDGER1

Det innebär att vi behöver 6 nätverksadresser, men vi har bara en: 192.168.0.0 /24. Här ska man tänka att man behöver fler nätverksbitar för att kunna adressera 6 nätverk.

Hur många nätverksbitar till?

 • 2^x ≥ 6 om x = 3  ger 2^3 = 8 nätverksadresser. Bra eftersom vi behöver 6 nätverksadressen och de 2 som är över kan vi spara till närmaste framtiden.
 • /24 + 3 ger /27 vilket betyder att den nya nätmasken är nu 255.255.255.224
 • 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1110 0000 eller 255.255.255.224

Segmenterings steg kan bestämmas antingen genom att identifiera vikten för den sista nätverksbiten eller räknas ut så här: 256 – 224 = 32

De 8 nätverksadresser blir nu:

 • 192.168.0.0 /27 Denna adress ska användas för att adressera WAN länkar
 • 192.168.0.32 /27 Denna adress för LAN 1, från 192.168.0.33 till 192.168.0.62
 • 192.168.0.64 /27  Denna adress för LAN 2, från 192.168.0.65 till 192.168.0.94
 • 192.168.0.96 /27  Denna adress för LAN 3, från 192.168.0.97 till 192.168.0.126
 • 192.168.0.128 /27  Denna adress för LAN 4, från 192.168.0.129 till 192.168.0.158
 • 192.168.0.160 /27  Reserv
 • 192.168.0.192 /27  Reserv
 • 192.168.0.224 /27  Reserv