Kursplanering

Dag Datum Lektionsplanering Aktivitet/innehåll
Tisdag 2017-10-17 Information Kursuppläggning, kursmaterial, innehåll, laborationer, inlämningar och betygsunderlag.
Torsdag 2017-10-19 Datorkomponenter Självstudier inför ett diagnosprov
Tisdag 2017-10-24 Diagnosprov Datorkomponenter. Provet görs per grupp 1 kl.13:10 och grupp 2 kl.14:30. Provet startar 13:10, om du blir försenad har du missat diagnosen (ingår inte i betygsunderlaget).
Torsdag 2017-10-26 MBR vs. GPT MBR och GPT partitionstabeller
Tisdag 2017-10-31 Virtualisering Vi använder VirtualBox och skapar en Windows 7/10 och en Linux Ubuntu/Mint virtuell maskin. Vi installerar Windows och Linux.
Torsdag 2017-11-02 Windows och Linux Funktioner och egenskaper
Inlämning-1-Windows-kommando Inlämning 1: Samla 10 Windows kommando som kan exekveras från kör-fältet eller kommandoprompten. Kommandona ska ge konfigurationsmöjligheter. Testa själv varje kommando så att du kan skriva en beskrivning på vad man får som resultat.
Tisdag 2017-11-07 CLI arbetsläge – DOS DOS kommando
Torsdag 2017-11-09 Script-teknik BATCH Grunder om BATCH
Inlämning-2-Batch-script Inlämning 2: Skapa ett Batch script som uppmanar användaren att ange antal kulor i en glass. Beroende på användarens svar ska scriptet visa glassens pris. Fyra alternativ att välja 1, 2, 3 eller 4 kulor som kostar 10, 20, 30 eller 40 kr.
Tisdag 2017-11-14 CLI arbetsläge – Linux Grundläggande Linux kommando, katalogstruktur och applikationshantering.
Torsdag 2017-11-16 Script-teknik SHELL Grunder om SHELL
Tisdag 2017-11-21 Prov 1: Datorteknik  13:00 Grupp 1
14:15 Grupp 2
Torsdag 2017-11-23 Nätverkskomponenter och Kommunikationsmodeller INSTÄLLD LEKTION
Tisdag 2017-11-28 Nätverkskomponenter och Kommunikationsmodeller

Grunder om IPv4
Nätverksuppdelning

Inledning till nätverksteknik. En överblick över vilka nätverksenheter deltar i ett nätverk och hur de sammanbindas i ett nätverk.
OSI och TCP/IPIP adressers struktur, matematiska grunder, protokollutveckling.
Classful och classless
Torsdag 2017-11-30 Virtuellt nätverk – Mikrotik Vi bygger upp ett virtuellt laborationsnätverk. Jag visar alltid inledningar och du kompletterar resten.
Tisdag 2017-12-05 Virtuellt nätverk – Mikrotik Routing
Torsdag 2017-12-07 Virtuellt nätverk – Mikrotik Muntlig Redovisning
Tisdag 2017-12-12 Självstudier inför Prov 2
Torsdag 2017-12-14 Prov 2: Nätverksteknik
Tisdag 2017-12-19 OMPROV Prov 1 och Prov 2
Torsdag 2017-12-21 Betygssättning Betygsunderlag: Inlämningar 1, 2 och 3, prov 1 och 2, Prestationer