Inför omprov

Bilden nedan är en nätverkstopologi som jag ska använda till omprovet. Bilden innehåller några fel som kan upptäckas lätt om du kan nätverksuppdelning.

Omprovet kommer att testa kunskaper främst om nätverksuppdelning, routing och VLAN. Denna gång kommer ni inte grundkonfigurera switchar eller routrar. Däremot ska ni konfigurera hostname och IP-adressera varje interface på routrarna, ni ska också konfigurera RIP på routrarna. R1 och R3 ska konfigureras som DHCP server för respektive VLAN därmed alla datorer är DHCP-klienter. Detta kräver att Inter-VLAN är rätt konfigurerat.

Nätverksuppdelning är classless typ och DNS server ska ha hemsidan DIGINTO och har rätt DNS records. Slutligen alla datorer i de olika VLAN ska kunna använda DNS-servern och ta fram DIGINTOs hemsida.

Observationer

Några elever har följande observationer

 • Nätverksadressen 197.197.100.0 /27 är felaktig. Det finns två VLAN anslutna till switch S1 därmed behövs två nätverksadresser. För att få två nätverksadresser behövs 1 nätversbit eftersom 2^1 = 2 NA. Detta ändrar prefixet från /27 till /28 vilket ger max 14 HA (28 + 4 = 32). Det är det som är fel!

Svar: Ja, det stämmer att /27 är felaktig. Här nedan förklaras lösningen för VLAN 10 och 20.

 • Om nätverksadressen hade varit 197.197.100.0 /24 kunde denna nätverksadress segmenteras till /25 och då får man två nya nätverksadresser med ett ssteg = 128, det vill säga: 197.197.100.0 /25 och 197.197.100.128 /25
 • I övningsprovet anges 197.197.100.0 där prefixet ska vara /25 i stället /27
 • Så utgångspunkten är 197.197.100.0 /25
 • Nu kan denna nätverksadress delas upp i två så att VLAN 10 och 20 kan adresseras rätt.
 • Med utgångspunkten /25 läggs 1 bit till och då ger detta två nya nätverksadresser med prefix /26
 • /26 ger ett ssteg = 64 samt 2^6 – 2 = 62 HA. Så här blir de två nya adresser:
 • 197.197.100.0 /26 –> för VLAN 20 från 197.197.100.1 till 197.197.100.62
 • 197.197.100.64 /26 –> segmenteras vidare med hänsyn till antal HA = 6 för VLAN 10
 • 2^x – 2 ≥ 6 ger att x = 3 därmed det nya prefixet blir 32 – 3 = /29 och ssteg = 8
 • Så här blir de åtta nya nätverksadresser:
 • 197.197.100.64 /29 –> för VLAN 10 från 197.197.100.65 – 197.197.100.70
 • 197.197.100.72 /29 –> och så vidare.