Inför prov

Bakgrund

På provet kommer att behandlas grundkonfigurationer, lösenordsåterställning, statisk och dynamisk routing. I denna övning förklaras statisk och dynamisk routing.

Följande nätverkstopologi ska användas:

Specifikationskrav

NG behöver 25 000 HA och snart 30 000. NG:s nätverk är indelat i 4 delnätverk enligt nedan:

LAN 1 = 7500 HA
LAN 2 = 8000 HA
LAN 3 = 7800 HA
LAN 4 = resten

NG har tilldelats två nätverksadresser: 152.255.128.0 /18 och 152.255.192.0 /18

Vi har 3 LAN och snart 4. Hur ska vi tänka här?

Först ska vi göra gränsningar synliga genom att blicka tillbaka till 152.255.0.0 /16

 • 2 bitar har lagts till /16 därmed blev prefixet /18 vilket ger 4 nya NA och ssteg = 64
 • /16 = 1111 1111. 1111 1111.0000 0000.0000 0000 = 255.255.0.0
 • /18 = 1111 1111.1111 1111.1100 0000.0000 0000 = 255.255.192.0

Leverantörens nätverksuppdelning 

 • 152.255.0.0 /18
 • 152.255.64.0 /18
 • 152.255.128.0 /18
 • 152.255.192.0 /18

NG har tilldelats de två sista NA och Internet uppkoppling via 8.8.8.0 /28 och DNS-server samt Webb server 8.8.8.8 och hemsidan www.ng.se

 • 152.255.128.0 /18 —> 32 – 18 = 14 därmed 2^14 – 2 = 16 302 HA
 • 152.255.192.0 /18 —> 32 – 18 = 14 därmed 2^14 – 2 = 16 302 HA
 • Totalt 32 604 HA

NG:s nätverksuppdelning

 • 152.255.128.0 /18 + 1 = /19 därmed 2 NA och ssteg = 32
 • 152.255.128.0 /19 —> LAN 1
 • 152.255.160.0 /19 —> LAN 2
 • 152.255.192.0 /18 + 1 = /19 därmed 2 NA och ssteg = 32
 • 152.255.192.0 /19 —> LAN 3
 • 152.255.224.0 /19 —> LAN 4

HA intervall (Host IP Range)

 • LAN 1 152.255.128.1 – 152.255.159.254 BA = 152.255.159.255
 • LAN 2 152.255.160.1 – 152.255.191.254 BA = 152.255.191.255
 • LAN 3 152.255.192.1 – 152.255.223.254 BA = 152.255.223.255

Router R1 IP-adressering

 • R1 s0/0 = 10.10.10.101
 • R1 g1/0 = 152.255.159.254
 • R1 g2/0 = 152.255.191.254
 • R1 g3/0 = 152.255.223.254

ROUTING

Statisk default route (rekursiv eller direkt anslutet)

 • R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.102
  eller
  R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0

Summary route

 • 152.255.128.0 1 000 0000
 • 152.255.160.0 1 010 0000
 • 152.255.192.0 1 100 0000
 • 152.255.224.0 1 110 0000
  —————————-
  152.255.128.0 /17 = 255.255.128.0

R2(config)# ip route 152.255.128.0 255.255.128.0 10.10.10.101

RIP

 • R2(config)# router rip
 • R2(config-router)# version 2
 • R2(config-router)# no auto-summary
 • R2(config-router)# network 10.10.10.100
 • R2(config-router)# network 20.20.20.0
 • R2(config-router)# network 30.30.30.0
 • R2(config-router)# redistribute static
 • R2(config-router)# exit
 • R2(config)#
 • R3(config)# router rip
 • R3(config-router)# version 2
 • R3(config-router)# no auto-summary
 • R3(config-router)# network 20.20.20.0
 • R3(config-router)# network 40.40.40.0
 • R3(config-router)# exit
 • R3(config)
 • R4(config)# router rip
 • R4(config)-router)# version 2
 • R4(config)-router)# no auto-summary
 • R4(config)-router)# network 30.30.30.0
 • R4(config-router)# network 50.50.50.0
 • R4(config-router)# exit
 • R4(config)#
 • R5(config)# ip route 8.8.8.0 255.255.255.248
 • R5(config)# router rip
 • R5(config-router)# version 2
 • R5(config-router)# no auto-summary
 • R5(config-router)# network 40.40.40.0
 • R5(config-router)# network 50.50.50.0
 • R5(config-router)# redistribute static
 • R5(config-router)# exit
 • R5(config)#