Laborationer

Vi implementerar det digitala laborationsnätverket i verkligheten! Det finns 5 grupper  och i varje grupp finns 4 deltagare. Uppdraget/laborationen utförs i fem lektionstillfällen. Kontrollera i tabellen Arbetsflödeskontroll hur det går för din grupp.