Laborationer

Vi implementerar det digitala laborationsnätverket i verkligheten!

  • Det finns 5 grupper  och i varje grupp finns 4 deltagare.
  • Uppdraget/laborationen utförs i fem lektionstillfällen.
  • Kontrollera i tabellen Arbetsflödeskontroll hur det går för din grupp.

Written by