Talsystem binär till hexadecimal

En annan adress som datorer och liknande maskiner använder är MAC-adresser. De består av 48 bitar uttryckta som 12 hexadecimala siffror. Jag tar upp först talsystemet och därefter adressering med hexadecimala siffror.

Hexadecimal talsystem

Ordet “Hex” indikerar att 16 symboler ingår i talsystemet vilket definierar basen som 16. Med 16 symboler från 0 till 9 samt A, C, D, E och F byggs upp hexadecimala talen. Varje hexadecimal nummer kan representeras i binär med 4 bitar vilket ger 16 kombinationer (24 = 16) därmed namnet hex.

Bild 1 illustrerar binära kombinationer från 0000 till 1111 som motsvarar från 0 till F hexadecimalt och 0 till 15 decimalt. För att representera decimala tal från 16 och uppåt används ytterligare fyra bitar och så vidare.

Bild 1: Hexadecimal talsystem

Relationen mellan bytes och hexadecimala talen kan förklaras som följande:

  • Med 4 bitar representeras ett hexadecimalt tal från 0 till F.
  • Med 8 bitar kan representeras två hexadecimala tal som kan placeras parvis, från 0000 0000 till 1111 1111 dvs. 00 till FF
  • Nollor i början finns alltid även för ensiffriga tal t. ex 0000 0101 motsvarar 05 eller bara 5.

Vanligtvis representeras hexadecimala tal med prefix 0x i början av talet (t.ex. 0x73) eller en nedsänkt 16. Mindre vanligt är hexadecimala tal betecknas med ett H i slutet t.ex. 73H. Men eftersom nedsänkt text inte används i en terminal/kommandoprompt eller programmeringsmiljöer är den tekniska representation med texten 0x att föredra, t. ex. 0x0A och 0x73

MAC-adresser

Varje MAC-adress är unik i hela världen. En MAC-adress är 48 bitar som betecknas hexadecimalt. Eftersom varje hexadecimalt tal byggs upp med 4 bitar kan vi dela de 48 bitar med 4 vilket ger 12 stycken hexadecimala tal. MAC-adressernas 12 hexadecimala siffror delas upp i två grupper av 6. De första 6 hexadecimala siffror identifierar leverantörer av hårdvara (NIC) därför namnet Organizational Unique Identifier (OUI). De andra 6 hexadecimala siffror kombineras av leverantörer när de adresserar deras nätverksprodukter eller tjänster. Det är ett globalt sätt för att säkerställa att varje MAC-adress är unik i hela världen.

Bild 2: MAC-adressers struktur

IEEE är standardiseringsorganisationen som reglerar MAC-adresser. Denna organisation kräver leverantörer att följa två enkla regler:

  1. Alla MAC-adresser tilldelade till ett nätverkskort eller annan Ethernet-enhet måste använda leverantörens OUI (de 3 första byte).
  2. Alla MAC-adresser med samma OUI måste tilldelas ett unikt värde som leverantörer får med kombinationer av de 3 sista byte r) i de sista 3 byte i adressen.

MAC-adressen är ofta refererat som en burned-in address (BIA) för att den inprogrammeras i ett ROM (Read Only Memory) minne på nätverkskortet. De innebär att en MAC-adress kodas in i ett ROM-chip permanent, att den inte kan ändras av programvara. Men datorer kopierar deras MAC-adresser till RAM minnet vid start och då kan deras MAC-adresser ändras tillfälligt.

MAC-adresser representationer

Olika maskin-och programvarutillverkare kan representera den hexadecimala MAC-adressen i olika format. Adressformaten Kan likna:

  • 00059A3C7800
  • 00:05:9A:3C:78:00
  • 0005.9A3C.7800

I en Windows dator kan datorns MAC-adressen (Physical Address) tas fram med hjälp av kommandot IPCONFIG eller GETMAC (getmac /v /fo list). I en Linux-dator kan användas kommandot IFCONFIG.

Bild 3: IPCONFIG

MAC-adresser kallas också fysiska adresser och ser ut olika exempelvis som visas i bild 3. Här nedan fler detaljer om den specifika adressen:

23 22 21 20 23 22 21 20 23 22 21 20 23 22 21 20 23 22 21 20 23 22 21 20
8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
5 C F 9 D D
5 12 15 9 13 13
23 22 21 20 23 22 21 20 23 22 21 20 23 22 21 20 23 22 21 20 23 22 21 20
8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
4 5 1 4 B 9
4 5 1 4 11 9

Det finns flera metoder till som hjälper växling mellan decimalt, binärt, och hexadecimalt. Men de metoderna har mer med matematik att göra än med nätverk.