Virtualisering

Med virtualisering skapas en simulerad, eller virtuell, datormiljö till skillnad från en fysisk miljö. Virtualisering innefattar ofta datorgenererade versioner av maskinvara, operativsystem, lagringsenheter och annat. Det gör att organisationer kan dela upp en enskild fysisk dator eller server i flera virtuella datorer. Varje virtuell dator kan sedan interagera var för sig och köra olika operativsystem eller program samtidigt som de delar resurserna på en enskild värddator.

Eftersom flera resurser skapas på en enskild dator eller server ger virtualisering bättre skalbarhet och arbetsbelastningar med färre servrar, lägre energiförbrukning, lägre infrastrukturkostnader och mindre underhåll.

Virtualisering kan delas in i fyra huvudkategorier:

  • Datorvirtualisering – En central server levererar och hanterar enskilda anpassade datorer. Här inkluderas datorklienter och servrar. Flera virtuella servrar kan köras på en fysisk server och de kan samlas i ett serverkluster vilket förbättrar den totala effektiviteten och minskar kostnaderna. Server virtualisering möjliggör också snabbare hantering av arbetsbelastning, ökad applikationsprestanda och högre tillgänglighet.
    Nätverks virtualisering
  • Nätverksvirtualisering – En uppdelning av nätverksbandbredden i oberoende kanaler som sedan tilldelas till specifika servrar eller enheter. Nätverksvirtualisering är den fullständiga programvarubaserade reproduktionen av ett fysiskt nätverk. Applikationer som körs på det virtuella nätverket är exakt samma som om de är på ett fysiskt nätverk. Nätverksvirtualisering presenterar logiska nätverksenheter och tjänster – logiska portar, switchar, routrar, brandväggar, lastbalansering, VPN mm.
  • Programvaruvirtualisering – En separering av program från maskinvara och operativsystem.
  • Lagringsvirtualisering – En kombination av flera nätverkslagringsresurser i en enda lagringsenhet som flera användare kan ha åtkomst till.

Virtualiseringsplattform

Det finns flera alternativa plattform att välja men de fyra största inom område är Citrix, VMware, Oracle och Microsoft. Valet av plattformen är väldigt komplex, mest på grund av vad befintliga egna servrar klarar av och aktuella behov. De fyra plattformen har virtualiseringsprogram som är helt fri att använda, efter registrering och till en viss nivå.

VMware ger en introduktion till virtualisering så här:

Ett välkänt program är VirtualBox som låter dig på ett enkelt och överskådligt sätt hålla reda på flera olika virtuella datorer som du kan starta inuti ditt nuvarande operativsystem utan att påverka det system du använder.
VirtualBox är helt gratis att använda och lätt att installera till exempel på Windows och Linux klient eller servrar. Du kan ladda ner programmet från www.virtualbox.org och sedan följa installationsanvisningarna.

VirtualBox installation

vboxInstall01 vboxInstall02
1.- Installationsguiden startas 2.- Anpassad installation. Klicka på [Next]
vboxInstall03 vboxInstall04
3.- Klicka på [Next] 4.- Stöd för nätverkskort  installeras. Klicka på [Yes]
vboxInstall06 vboxInstall08
5.- Klicka på [Finish] 6.- Nu är du redo att skapa virtuella maskiner

Inställningar

Nu är installationen av VirtualBox klart och du kan börja med att skapa virtuella maskiner. Det är inget krav men bra att installera alla virtuella maskiner på en separat partition eller åtminstone i en specifik katalogstruktur exempelvis vbox/vm, vbox/vboxShare och vbox/vboxShare/ISOfiler. En mapp där alla virtuella maskiner ska installeras, en mapp för alla ISO filer och en mapp där du har alla nödvändiga filer och applikationer. Mappen vboxShare ska delas ut till gruppen Alla och tilldela lämpliga rättigheter, läs och skriva rättigheter.

VirtualBox kommer att lagra alla virtuella maskiner på din hemkatalog vilket tvingar dig att hantera långa och krångliga sökvägar. Jag föredrar ha kontroll över detta och därför har jag skapat en katalogstruktur som kommer att ge mig korta sökvägar och framförallt kontroll över filhanteringen. Så här kan vi konfigurera Inställningar i VirtualBox:

vboxInstall13 vboxInstall15
1.- Klicka på [File/Arkiv] och välj [Preferences/Inställningar] 2.- I [General/Allmänt] klicka på pilen till höger av fältet [Standardmapp för maskiner] . Välj [Other/Annan]
vboxInstall16 vboxInstall08
3.- Ange mappen som ska innehålla dina virtuella maskiner.  4.- Redo att skapa virtuella maskiner i rätt mapp.

Skapa virtuella maskiner

Vi börjar med att skapa en Windows 7 och en Linux Ubunt maskin. Först Windows 7. Klicka på Ny

vboxInstall18 vboxInstall19
1.- Ange namn till maskinen och operativsystem samt versionen. 2.- RAM minnets storlek. Du väljer beroende på datorns fysiska RAM-minnets storlek.
vboxInstall20 vboxInstall21
3.- VM tilldelas hårddisk 4.- Olika hårddisktyper. Välj VDI som är VirtualBox hårddisktyp.
vboxInstall22 vboxInstall23
5.- Välj dynamisk allokering. Lagringsutrymme används dynamiskt. 6.- VM kommer att lagras på mappen du inställde till i [Preferences/inställningar]
vboxInstall24 vboxInstall24
7.- Nu visas den virtuella maskinen. Men kom ihåg att den inte har något operativsystem än. 8.- Markera win7 och sedan klicka på Inställningar.
vboxInstall30 vboxInstall31
9.- På Allmänt aktivera funktionen ”Dra och släpp”. 10.- På System aktivera av floppy disk och placera den sist i listan ”Uppstartsordning.
vboxInstall34 vboxInstall35
11.- I Delade mappar klicka på ikonen till höger i Mapplista. 12.- Peka på mappen som alla virtuella maskiner kan komma åt.
vboxInstall36  13.- Se till att du väljer rätt mapp där alla virtuella maskiner ska lagras. Notera att den delade mappen kopplas automatisk vid datorns start.

Windows 7 installation

Installationen är relativt enkel och det enda man ska tänka på är sökvägen till ISO filen och att välja rätt tangentbord, även om operativsystemet är på engelska

vboxInstall37 vboxInstall38